Logitsikkløsninger

Logistikk til mange bransjer

Vi har helt siden DNA-oppstarten (1992) utviklet logistikkløsninger mot ulike bransjer. 

Løsningen bærer preg av å ha bransjedybde, mange integrasjonsmuligheter samt å være funksjonsrik. WMS-delen er kraftig.

Helt siden vi startet med å utvikle samt levere logistikkløsninger i 1995, har dette utviklet seg sammen med kunder i ulike bransjer. Strekkoder og RFID er informasjonsbærere. EDI (elektronisk handelsformat), er ofte dialogsformen inn og ut av lagerbygningen. Er den tilkoblet en egen produksjonsenhet, henger det selvsagt sammen. Like mye som det henger sammen med andre ERP/økonomisystemer, eller andre software eller hardwareløsninger.

Vi kan i dag dokumentere rundt 250 integrasjoner.  

Løsningen, sD2 logsitics er pga. sin fleksibilitet og dybde, helt bransjeuavhengig. Løsningen fungerer like godt mot matbransjen som løsning til byggevareprodusenter, entreprenører, kommuner eller sykehus. Det er nesten ikke et område den ikke fungere mot.

Les mer om APX VareFlyt 4.0 for å se hvordan alle prosesser kan henge sammen.

Vi kan garantere høy effektivitetsgrad, nøyaktighet og rett og slett stålkontroll på alle prosesser på et lager. Og kopling mot transportør, er en selvfølge.

Kontakt oss i dag, og vi kan garantere en ryddig prosess. Prosessen starter allerede med vår kompetanse og måten å beskrive en leveranse på.