Systemløsninger

Vi utvikler på alle plattformer, simultant. Android, IoS og Windows. Dette kan vi gjøre på oppdrag hvor vi kan drifte løsningen for deg med oppdateringer.

Vi har allerede utviklet Apper for

Previous
Next
  • Infinitum – for innscanning av poser med pantegods og opphenting av disse
  • Olav Thon Gruppen – for å forhåndsreservere ekspressparkeringsplass i kjøpesentre
  • sD2-logistics – flyttet mye funksjonalitet som blir tatt hånd om av PDA, ut til SmartPhones
  • SmartParkering
  • Butikkflyt ved bruk av RFID
  • Intellitrack – ruteoptimalisering
Ta kontakt for pristilbud for APP-utvikling.

Get the FREE essntial e-book

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts of Cicero’s De Finibus Bonorum et Malorum for use in a type specimen book.