Automatisert fabrikk

Varereisen i fabrikk

Vi har flere løsninger som gjør at man kan binde sammen de ulike stasjoner – fra stasjon til VareFlyt. Da flyter varene, sammen med data mot de ulike prosesser, helt sømløst. Hele fabrikken satt i system med teknologiplattformen APX VareFlyt 4.0 

Previous
Next

Automatisert fabrikk trenger ikke og kun inneholde roboter. Du kan like gjerne benytte det du har. Det vi tilbyr, er løsninger som sørger for full flyt, og alt integrert med alle. Hva betyr det?

Ambisjonsnivået er gjerne forskjellig. Men ved hjelp av våre moduler, så kan man bruke litt, eller mye, automasjon, sammen med mer manuelle rutiner.

VareFlyt 4.0 betyr at en bestilling fra en kunde kan splittes. En som innkjøp fra kunde som EDI til ERP, det andre er fra kunde til produksjon. Hva skal produseres? F.eks. en DXF-fil til CNS?

NB! Ingen punkter under beskriver alle muligheter. Kun ment som en smaksmeny. Kontakt oss for mer informasjon.

Til automatisert fabrikk tilbyr vi blant annet:

  • Innkjøpsløsning – som gjør at du kan kjøpe inn handels- eller råvarer fra dine leverandører. Dette kan synkronisere begge veier med ERP, avhengig av hva man velger som master
  •  Varemottak av råvarer eller andre innsatsfaktorer, og med kontroll mot innkjøpsordre og gjerne med fakturakontroll mot fakturaflyt
  • Produksjonsoppsett i visioPLANNER (dynamisk produksjonsplanlegging, med resepthåndtering) som også har fremtidige ordre, koblet mot råvarelager og inngang eller bestilt. Eller ProduksjonsOrdre fra ERP
  • Oppsett av hva som skal produseres overføres som bestilling av råvarer til truck- eller håndterminal, som i sin tur henter råvarer/innsatsfaktorer fra eget lager. Alt skjer elektronisk.
  • Informasjon overføres til vår sD2 Coding som overfører videre til alt av merkemaskiner. Blir det feil på skrivere, stopper linjer for feilretting. Merkemaskinene kan være våre egne eller levert av andre, Manuelle som automatiske
  • Videre til vår egen SCADA, og andre maskiner som trenger informasjon, som f.eks. vekter, PLSer
  • APX avatar kan kontrollere alle roboter, doseringstanker, CNC-maskiner – og så videre – også med smarte algoritmer
  • Stoppårsak, kameraløsning for å ta bilder eller et mengde muligheter for automatisk eller manuelt uttak av rapporter
 
Vi bruker blant annet strekkoder og RFID som informasjonsbærere.
Løsningene fungerer like bra til matvareproduksjon som produksjon av trevirke eller stål.
 

Videre går produksjonsflyten inn til lagerløsningen(WMS) vår, videre til vår transportløsning, intelliTrack og helt fram til kundens varemottak 

Hos COOP på Gardermoen (Ferskvarehuset) så tar Robot#1 i mot salater fra vaskelinje. Alle dagens ordre hentes ned fra SAP og APX avatar optimaliserer produksjon. Roboten stabler kasser etter et utregnet mønster. I den andre enden tømmes kassene med vasket salat inn i blandere, som doserer riktig mengde med salat inn i poser (F-pak/forbrukerpakning). Når F-pak er klar, merkes den med bestfør og sporingsinformasjon. Når kasse (D-pak) er fylt opp med riktig antall F-pak (poser), merkes kasse med etikett. Kasser kommer så frem til neste robot. Robot#2 stabler kasser på pall som igjen blir kundemerket og stablet på bil. SAP blir oppdatert fortløpende. I dette prosjektet testes også Industri 5.0 ut. Menneske snakker og instruerer robot.

På skjermer kan man betjene, og ikke minst grafisk, se alle robotbevegelser med status. Made in Norway av APX systems sammen med norske Dynatec.

Les enda mer om løsningen som er levert til COOP på Gardermoen her.