APX avatar

For robotisering av produksjon og lagerlogistikk

APX avatar er en løsning som binder flere roboter og maskiner sammen og hjelper til med å produsere, merke og pakke samt gjøre datafangst og rapportering til ERP-/økonomisystem.

Previous slide
Next slide

I løsningen, som er HMI/SCADA-basert, setter man opp robot med robot type og ulike maskiner. Oppgavene programmeres inn, og APX avatar sørger for at alle maskiner snakker sammen.

 • Henter ordredata fra ERP eller fra egen WEB-løsning
 • Autoberegner dagens produksjon
 • Råvaremottak
 • Sporing mot råvarer og til ferdigvarer
 • Innveiing
 • Stabler i stack
 • Tømmer
 • Vasker
 • Blander
 • Merker pose og kasse 
 • Stabler på pall, basert på kundeordre
 • Pall kundemerkes og sendes
 • Alle roboter, maskiner, PLSer, merkemaskiner og ERP-/økonomisystem – snakker sammen via APX avatar

 

Hos f.eks. COOP på Gardermoen (Ferskvarehuset) så tar Robot#1 i mot salater fra vaskelinje. Alle dagens ordre hentes ned fra SAP og APX avatar optimaliserer produksjon. Roboten stabler kasser etter et utregnet mønster. I den andre enden tømmes kassene med vasket salat inn i blandere, som doserer riktig mengde med salat inn i poser (F-pak/forbrukerpakning). Når F-pak er klar, merkes den med best før og sporingsinformasjon. Når kasse (D-pak) er fylt opp med riktig antall F-pak (poser), merkes kasse med etikett. Kasser kommer så frem til neste robot. Robot#2 stabler kasser på pall som igjen blir kundemerket og stablet på bil. SAP blir oppdatert fortløpende. I dette prosjektet testes også Industri 5.0 ut. Menneske snakker og instruerer robot.

På skjermer kan man betjene, og ikke minst grafisk, se alle robotbevegelser med status. 

Hos en annen aktør, merker vi hver vindusdel med egen RFID-brikke. Basert på denne brikken setter vi opp alle maskiner. helt automatisk. Alt integrert!