Automatisk måling av pakker og pall. Med programvare og integrasjon

APX systems har utviklet en løsning som automatisk, og på millisekunder, kan finne eksakte mål på pakker og paller.

En liten nyvinning av et kamera, koples til APX sin programvare, som forøvrig kan integreres mot alt og alle. Sendingsummer (SSCC) koples sammen med andre relevante data.

Den kan også koples opp mot RFID.

APX systems presents Automatic Volume Detection

Kontakt Hjalmar Wiik på telefon 99111313 for mer informasjon. Eller send en epost