Hele veien fra bestilling, produksjon, transport lager avrop, montering og dokumentasjon - alt integrert!

BEAst Supply 4.0 til byggeindustrien med APX VareFlyt 4.0

APX leverer komplette løsninger fra bestilling til ferdig montert.

APX har siden 2010 samarbeidet, og lært seg, byggebransjens verdikjede.

Løsningene fra APX kan integreres langs hele verdikjeden.

F. eks. med Mestergruppen, fra bestilling på  byggeplass til BIM-basert produksjon og merking, lagerlogistikk, grossistlager, avrop fra byggeplass,  og BIM-basert montering. Alt henger sammen.

 

BEAst supply 4.0 – med full PEPPOL(EDI)-støtte – gjør at APX systems nå kan bidra langs hele verdikjeden. Full Supply Chain i praksis

I APX sine løsninger kan man: 

 • Bestille varer til f.eks. byggeplass eller eget lager eller produksjon gjennom APX Procurement i xWEB
 • Starte produksjon basert på CAD eller data fra DXF eller IFT (BIM) eller fra vår egen bestillingsportal. Bruk av GUID/BIM-referanser, GTIN og NOBB. Direkteintegrert i NOBB
 • Fullskala merking i alle ledd (F.eks. F-pak, D-pak og pall) med tilhørende merkehardware
 • Full lagerlogistikk (WMS) langs hele verdikjeden. Vareregistrering med PDA eller truckterminal. Printer i truck
 • Bruk av strekkoder (linjære og 2D) samt RFID
 • Transportbestilling i egen TA-løsning rett fra logistikkløsning, TMS samt LastMile
 • Full EDI-støtte gjennom PEPPOL-formatet. Integrert med Logic
 • Fremdrift og lassplanlegging i visioPLANNER
 • Avrop til byggeplass fra regions-/terminallager
 • Monteringsanvisninger og fullstatusoversikt via visioBIM
 • Registrering av alle råvarer som benyttes i produksjon for sporing helt frem til ferdig montert og overføring til FDV for ombruksdata
 • Registrering av miljødata:
 • A1 – råvarer
 • A2 -transport av råvarer
 • A3 – produksjon – registrerer alt av innsatsfaktorer
 • A4 – transport til byggeplass – med enten teoretisk utslipsberegning, basert på forbruk l/km eller at vi leser rett fra bilens data
 • A5 – monteringsarbeid
 

Elementene som kan inngå (alle løsninger kommuniserer med hverandre via plattformen APX VareFlyt 4.0:

 • APX procurement – innkjøpsløsning – for innkjøp mot fabrikker eller leverandører. Samt råvare bestilling for sammenstilling
 • sD2 Coding – for merking av alt materiale på alle nivåer (f-pak, D-pak og pall). Kan også fjernstyres mot eksterne leverandører, i Norge, eller andre steder i verden. Vi har en egenutviklet Cloud Print-løsning. Støtter blekk, folieskriver, laser og etikett fra alle fabrikanter
 • APX Avatar. Kan styre alt av roboter og maskinelt utstyr 
 • Integrator – snakker med alle ERP-økonomisystemer eller annen software. Full EDI-støtte på alle nivåer med EHF/PEPPOL
 • portalRFID – kommuniserer med alt RFID-utstyr
 • sD2 logistics – full WMS-løsning. Fra enkle plukkløsninger med PDA til å styre automatlager. Varemottak, lokasjonsstyring (også med bruk av RFID nedstøpt i gulv) bygging av paller med SSCC-nummer, helpaller, pakkseddel nivå 3 og 4, printer i truck. truckterminal, og mye mer
 • APX TA+ – transportbestilling
 • Intellitrack – last mile
 • visioPLANNER – for lassplanlegging og med status. Avrop fra terminallager via app og rett inn i logistikkløsningen som et plukkoppdrag. Se status på alle bestillinger, uansett hvor i verdikjeden de befinner seg
 • visioBIM – for å se IFC-basert/REVIT-basert BIM-modell – live. Her ser man også status på alt som inngår av byggevarer – helt visuelt. Er det bestilt, hvor er varere. Blir det produsert akkurat nå? Hvor skal mottatte varer plasseres på bygget. Raskere montering
 • visioRIGG – se alt utstyr på byggeplass med reservasjonskalender
 • visioPROGRESS – fremdriftsplan med alle lag og fag koblet til inngående logistikk
 • visioORDER – løsningen leser inn EDI-ordre eller ordre fra andre kilder som ikke er skapt av innkjøp fra APX. Kommer rett inn i visioPLANNER
 

Levert til blant annet:

 • Mestergruppen
 • AF energi
 • Isola
 • Fritzøe Engross
 • Gyproc – Saint Gobain
 • ELIQUO PMI
 • Norgips

… med flere

 

Løsningene passer for de fleste aktører langs verdikjeden. Fra hus- og hyttebygger til entreprenører, produksjonsbedrifter, handelsledd, logistikk og transport.

I stedet for at vi skal liste opp alt i en endeløs liste – kontakt oss. 30 minutter på Teams, så er mye forklart.

UNIK PROGRAMVARE

Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en modulbasert digitaliseringsplattform som dekker funksjoner fra et behov oppstår til varen er levert – løsning for alle ledd!
 • Integrert med alt og alle
 • Spesielt tilpasset nordisk varehandel
 • Egen språkmodul. Alle språk dekkes 
 • Løsning for ESG (Åpenhetsloven) EPD (miljø) DPP (digitalt produktpass)
 • Innkjøpsløsning – med eller uten varenummer. Sendes  med PDF, EXCEL eller EDI.
 • Industrielle produksjonsløsninger – parametersetting av produksjonsmaskiner, med datafangst. Også robotstyring
 • Alt av produkt-/pallemerking, med strekkoder og RFID
 • Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 • Pakkseddel nivå 3 og 4 samt WEB-pakkseddel
 • Integrert med intelliTrack
 •  3PL, 4PL og 5PL
 • Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 • Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 • Varemottak
 • Elektronisk sporing i alle ledd
 • Byggeplasslogistikk 
 • Montering
 • FDV
 • Kontakt oss, så kan vi fortelle mer. Telefon +47 22903620
Vareflyt 4.0 Mode
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten
Construction

APX systems - alt på samme plattform