Bruker du mye tid til å lete etter tingene dine?

Dette lar seg løse ved hjelp av gode rutiner og struktur, god og riktig merking og automatiserte arbeidsprosesser fra bestilling, varemottak, innlagring, plukk og utekspedering. Rett og slett gode og automatiserte rutiner som sparer tid, reduserer feil og øker kundetilfredshet!

Hver dag hele året så bruker ansatte i bedrifter timevis til å lete etter maskiner og utstyr som skal brukes i produksjon, til logistikkfunksjoner eller til å tilby kundene servicetjenester. I en artikkel fra NRK nyheter forteller de om hvordan Drammen sykehus ønsker seg en sporingsløsning for å skaffe seg en bedre oversikt over hvor de har rullestoler og annet utstyr. Eksempelet er ikke unikt.  Konsekvensen for bedriftene som bruker mye tid til leting er misbruk av personalressurser, sløsing med tid og dårligere økonomi.

En annen konsekvens er en dårligere servicegrad til kundene. Med manglende oversikt over varelageret, hvor varene er lokalisert, så kan det være det gis beskjed om at varen må bestilles fordi den ikke er på lager. Sannheten er at du har den på lager men du vet ikke hvor. Kanskje taper du salget av den aktuelle varen eller påfører bedriften økte utgifter i form av at varen må sendes ekspress fra leverandør for å tilfredsstille kunden.

Hvordan kan man unngå dette?

Det handler om gode rutiner og struktur, god og riktig merking og automatiserte arbeidsprosesser fra bestilling, varemottak, innlagring, plukk og utekspedering. Rett og slett gode og automatiserte rutiner som sparer tid, reduserer feil og øker kundetilfredshet!

Varene må merkes, registreres både på vei inn og ut av en lokasjon. Dette kan gjøres på flere måter. Vi benytter GS1 sine globale standarder for riktig merking og var faktisk den første bedriften, i verden, som tok i bruk dagens GS1-128 merking i et automatisk miljø. Se video klipp her. Vanlig strekkodemerking  kan kombineres med RFID, noe som gjør prosessene mer automatisk. RFID har noen opplagte fordeler som for eksempel leseavstand og hastighet, altså at mange, hundrevis, av merkede objekter kan leses samtidig, often uten at en gang tag / etikett er synlig.

I tillegg så kan man for utendørslagring benytte GPS for å knytte koordinater til individet/varen/objektet eller produktet. På denne måten reduseres tidsbruk ved plukking fra utelager drastisk samtidig som at du har full kontroll på hva du har på lager – også utendørs.

5 tips til hvordan du kan gå frem;

 1. Kartlegg egne rutiner og prosesser
 2. Finn hullene i prosessen
 3. Definere hvordan du kan tette hullene
  1. Kan være riktig merking
  2. Merker du ved mottak av varer inn til bedriften din?
 4. Sørg for riktig merking
 5. Hold orden på bevegelsene (sporing) av produktene dine
  1. «Last seen»
  2. Vet du hvor du har tingene dine nå?
  3. Etablere nødvendige rutiner
  4. Handlingene må registreres

 

Et godt råd er å ha fokus på arbeidsprosessene og ikke bare teknologi

Sjekkliste for å gå gjennom egne rutiner;

 • Hvem har ansvar for hvilke oppgaver?
 • Hvordan løser vi oppgavene?
 • Identifiser flaskehalsene (Når og hvor oppstår feil / avvik?)
 • Hva er årsaken til at vi bruker unødvendig mye tid på å finne varene?
  • Ett eller flere hull i prosessen?
  • Prosessen er ikke fullstendig?

 

Ønsker du å motta vårt kundebrev med nyheter, meld din interesse her