Byggeplasslogistikk

Byggeindustrien - sydd sammen

Komplett løsning for byggeplasslogistikk, bestillingsrutiner, varemottak, varetrekking/avrop, montasje-/sporeløsning, fremdrift og mye mer.

 

Løsningen er utviklet for å ivareta alle funksjoner for entreprenører på:

 • Byggeplass
 • Veianlegg
 • Annen byggevirksomhet

… som har behov for struktur og logistikk med krav om full oversikt i alle ledd.

Dette er den mest komplette løsning som APX systems har utviklet og som er en Full Supply Change Management løsning

Den tar seg av de aller fleste oppgaver som en entreprenør har på en byggeplass hva angår:

 • Mannskaps-administrasjon
 • Lokasjonsbygger (som viser bygnings-struktur) som vises på SMARTBoard (elektronisk tavle)
 • Planlegging – herunder planlegging pr. fag med framdrift av delere eller hele prosjektet
 • Ordre- og vareflyt – hvor varene befinner seg – leverandør, i transitt, mottatt terminal eller byggeplass, hvor på byggeplass osv
  • Strekkoder eller RFID benyttes som informasjonsbærer samt utstyrt bruk av håndterminal som går på WLAN eller GPRS
 • Internvareflyt – med strekkoder og/eller RFID. Flytting mellom lagre (telt eller buffersoner) Kan også lagre med GPS-koordinater
 • Ledetider på ulike produktgrupper
 • Bestillingsrutiner via IBX/EDI/e-post
 • Framdrift (backplanner)i forhold til milepæler på SMARTBoard (elektronisk tavle)
 • Hindringsanalyser på SMARTBoard og PDA
 • Kranstyring
 • Legge inn filer eller plan- detaljtegninger pr. lokasjon, som også kan hentes opp via bærbar terminaleller Truckterminaler.
 • Framdrift pr. fag ved bruk av PDA (håndterminaler) som vises på SMARTBoard
 • Avviksrutiner som håndteres via PDA
 

Løsningen benytter primært IBX som bestillings-portal. Strekkoder og RFID benyttes som databærere.
buildMASTER er designet for at man skal kunne arve egenskaper fra prosjekt til prosjekt. Et ubegrenset antall prosjekter kan kjøres mot sentral server. Via dach-board kan man få oversikt over alle prosjekter en entreprenør har.

Lokasjon og trestruktur:
Lokasjonsbegrepet er sentralt i buildMASTER, og alle aktiviteter er bundet opp mot en lokasjon. Derfor er noe av det første man gjør når man oppretter et nytt prosjekt i buildMASTER, å opprette lokasjoner.

– En lokasjon kan være alt fra byggeplassen i seg selv til et enkelt rom i en enkel leilighet.

– De er strukturerte som et tre, der byggeplassen er stammen, og derfra kan man ha så mange forgreninger som man ønsker.

– En kraftig generator hjelper med å lage komplekse trær med få tastetrykk.

– Det er helt opp til prosjektet å bestemme hvor komplekst de vil ha treet. Om man foretrekker å jobbe per bygg eller etasje har de mulighet til det, og om de vil sette opp hvert rom eller seksjon for seg selv har de mulighet til det også. I tillegg tilbyr vi gode søkemuligheter på tvers av treet, slik at det er enkelt å få opp alle fasader, bad, etc. Treet kan også være et uteområde.

– Enkelt å flytte eller kopiere etasjer eller seksjoner til og fra andre steder i treet.

– Mulighet til å legge ved filer, som plantegninger etc., til hver lokasjon.

– Det er også støtte for å angi at en lokasjon er et lager for en periode.