Her Kan du be om å få tilsendt fullversjon av business caset; Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet har ønsket å belyse hvilke funksjoner RFID kan dekke i samlingsforvaltningen, knyttet til merking og identifisering av gjenstander, samt å fange og overvåke objekter i prosess.

Bakgrunnsinformasjon

Nasjonalmuseet har ønsket å belyse hvilke funksjoner RFID kan dekke i samlingsforvaltningen, knyttet til merking og identifisering av gjenstander, samt å fange og overvåke objekter i prosess. Med prosess her menes: i det nye Nasjonalmuseet vil det være omfattende transportsoner fordelt over lange korridorer, flere etasjer, ulike funksjonsrom samt omfangsrike magasinareal og utstillingssaler. Det vil til enhver tid være av betydning å ha oversikt over hvor gjenstandene befinner seg.

Be om å få tilsendt artikkelen og les mer om den spennende løsningen til Nasjonalmuseet. Les mer om hvilke erfaringer de har gjort seg ved bruk av RFID og hvilke resultater de har oppnådd.