Frokostseminar:
Byggebransjen digitaliserer og ruster seg for fremtiden!

Du er invitert til å få innsyn i hvordan dette gjøres; fra hvordan optimalisere innkjøp til hvordan benytte Vareflyt 4.0 til optimal vare- og dataflyt gjennom verdikjeden for best mulig lønnsomhet.

Vi står foran et paradigmeskifte når det gjelder krav til informasjon og strukturerte data. Sammen med EU sine nye krav til Digitalt produktpass vil dette endre måten vi deler informasjon om produkter og tjenester. Vi forteller deg hvordan du kan løse dette.

Norgesturné

APX systems, Blue Ridge og GS1 Norway legger ut på Norgesturné! I løpet av april og mai blir det frokostseminar på følgende steder:

• Porsgrunn, Hotel Vic, 25. april

• Kristiansand, Boen Gård, 26. april

• Stavanger, Clarion Hotel Energy, 3. mai

• Bergen, Hotel Norge by Scandic, 4. mai

• Lillehammer, Målhuset, 23. mai

• Trondheim, Radisson Blu Royal Garden Hotel, 24. mai

Program:

Programmet blir det samme alle steder:

08:00 – 08:30 Frokost

08:30 – 10:00 Faglig innhold

10:00 – 11:00 Mingling, tid for en prat og spørsmål. Det vil være tekniske eksperter tilstede, som kan svare på alt av faglige spørsmål!

Faglig innhold:

Sverre Rosmo har arbeidet med logistikkbedrifter i Norge og Europa i over 20 år. Han har designet og implementert ekspertsystemer og spart bedrifter for hundrevis av millioner kroner gjennom å tilføre styringsevne, kompetanse og resultatfokus.

Blue Ridge er et selskap som styrer logistikken til mer enn 50 norske handels- og produksjonsvirksomheter.

Byggebransjen digitaliserer og ruster seg for fremtiden!

Kom og hør blant annet hva Mestergruppen gjør for å få stålkontroll på sin vareflyt, uovertruffen tilgjengelighet og utløsning av økonomiske potensialer – helt fra produsent til butikkhylle.

Byggevarebransjen har tatt steget inn i eliteklassen når det gjelder planlegging av innkjøp og vareforsyning. Selskaper som Mestergruppen, Malorama, Isola og Gausdal Landhandleri har alle tatt et kvantesprang innen ekspertløsninger for planlegging og styring av sin forsyningskjede – ned til minste detalj. Dette fører til verdensledende presisjon, tilgjengelighet og omløpshastighet på lager og har utløst store lønnsomhetspotensialer. Å komme på deres nivå er et resultat av klare mål og profesjonell implementering.

Dette er noe alle kan få til. De fleste har dataene som trengs, vi skal bare sette det i system og la ekspertsystemene gjøre de tunge løftene. Resultatet er økt kompetanse innen innkjøp, produksjonsplanlegging, økt innsikt og mye større forhandlingsevne. Du kan også få til dette, la oss vise deg hvordan dette foregår.

Foredragsholder: Sverre Rosmo, Europasjef i Blue Ridge

Morten Skinnarmo har de siste fem årene hjulpet bedrifter digitalisere for å oppnå en optimal vare- og dataflyt. Han er utdannet Sivilmarkedsfører samt at han har en Executive Master of Management innen digital kommunikasjonsledelse.

APX systems AS er et norsk selskap som utvikler og leverer intelligente systemløsninger for optimal vare- og dataflyt.

Med Vareflyt 4.0 har du full kontroll på varereisen fra innkjøp av råvare/handelsvare gjennom hele verdikjeden frem til markedet.

Byggebransjen digitaliserer og ruster seg for fremtiden!

Kom og hør blant annet hva Mestergruppen gjør for å korte ned byggetiden og samtidig øke inntjeningen vesentlig!

Kan man tjene penger på å digitalisere?

Det skjer en stille revolusjon, som vi ikke har tenkt skal forbigås i stillhet, men som du i stedet kan få innsikt i. Her vil du få høre hvordan Mestergruppen, Norgips og Isola har rustet seg for fremtiden med digitale løsninger!

Vi vil presentere løsninger for produksjonsbedrifter, løsninger for lager/WMS, entreprenører og hvordan vareflyten kan forbedres med våre transportløsninger. Det vil være fokus på hvordan du kan forbedre dine KPI-er med bruk av digitale løsninger for bedre lønnsomhet.

Foredragsholder: Morten Skinnarmo, markedssjef APX systems

Profilbilde av Terje Menkerud

Terje Menkerud har jobbet i GS1 Norway i 12 år, men har jobbet med GS1 systemet siden 1985 og har lang erfaring med implementasjon og bruk av strekkoder. De siste årene har han jobbet både nasjonalt og internasjonalt med å se på mulighetsrommet for utvidet innhold i strekkodene med fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi.

GS1 Norway er en del av en internasjonal standardiseringsorganisasjon som jobber med løsninger for effektiv samhandling bl.a. innen varehandel, sporbarhet og logistikk.

Fremtidens krav til dokumentasjon og informasjonsdeling med strekkoder

For å tilfredsstille EU sitt mål om å bli en klimanøytral region innen 2050, vil bærekraft og sirkulærøkonomi påvirke oss mer og mer i årene som kommer.

Det vil komme lovkrav for mer tilgjengeliggjøring av produktdokumentasjon og informasjon; Digitalt produktpass.

Dette åpner for mange nye muligheter både for produsenter, leverandører, forsyningskjeden og sluttbrukere, men stiller også krav til tilgjengelighet og standardisering av informasjon.

Foredragsholder: Terje Menkerud, seniorrådgiver i datafangst hos GS1 Norway

APX systems - alt i en løsning