APX VareFlyt 4.0

En plattform med mange muligheter fra en leverandør

APX VareFlyt 4.0 – hva er det? Jo, det er nøkkelen til mindre feil/risiko, bedre samhandling og økt bunnlinje – garantert.

Mange opplever å måtte kjøpe ulike systemer fra ulike leverandører, som knapt lar seg integrere, for å løse vare- og dataflyt. Transparens gjennom hele verdikjeden og flyt i egen virksomhet og mellom virksomheter. 

APX systems har gjennom 30 år vært pioneerer ved å lage banebrytende industrielle og logistiske løsninger. Faktisk er det slik at vi laget de første industrielle løsninger i verden, ved bruk av Windows som plattform samt laget løsningen som løste dagligvarebransjens logistikkutfordringer gjennom løsningen, superDAGFINN. Alltid integrert med hardware og andre software-løsninger. Men det ble mye siloløsninger.

APX VareFlyt 4.0 er en helt ny plattform hvor alle APX sine moduler og løsninger er sydd inn i en og samme plattform.

Løsninger for innkjøp, varemottak, råvarebehandling/reseptur, sporing, robotstying, alt innen WMS, transport og sisteledd, som sykehus eller butikk er sydd sammen. Alt kan integreres med alt og alle. Strekkoder, RFID, EDI, sensorer og GPS er gjerne databærere. Og bruk av hånd eller truckterminal som grenseflater i tillegg til PC og WEB.

Våre kunder kan klare seg med enkle økonomi-/ERP-systemer, så løser APX VareFlyt 4.0 resten. Ikke alltid, men nesten.

APX VareFlyt passer for alle bedriftsstørrelser og virksomhetstype

Kontakt oss i dag, og vi kan forklare hva dette gir deg/din bedrift. 

Gevinstene skapes utenfor ERP.