Daglig leder hos Gausdal Landhandleri transport, Torleif Seielstad (tv) og Jan Ole Hansen, avdelingsleder transport, hos APX systems.

Gausdal Landhandleri med transport-løsning fra APX systems.

Effektiv og kvalitetssikret
transport

APX systems har levert egenutviklede løsninger til mange aktører til blant annet byggebransjen. Produksjon, logistikk/WMS, transport, innkjøp og løsninger til og fra byggeplass. Alt er basert på GS1-standarder rundt strekkoder/RFID og EDI.

 

Effektivisere transport og kvalitet med TA+ som TMS

Gausdal Landhandleri hadde behov for en mer moderne, funksjonsrik og integrerbar transportløsning. Etter å ha saumfart markedet for løsninger, falt valget på TA+ fra APX systems.

Vi har 45 biler samt innleide fra foreløpig 3 utkjøringssteder i Sør-Norge, sier Torleif Seielstad, som er medeier og daglig leder i Gausdal Landhandleri Transport (GLT). Vårt behov var ikke dekket i dagens løsning, og vi har vært på jakt etter en løsning som spesielt dekker visualisering, stabilitet, ryddig kjøre- og utleveringsapp samt brukervennlighet, for å nevne noe, sier Seielstad.

Brukergrensesnittet og funksjoner er viktig

Når det gjelder visualisering så vil brukergrensesnittet med enkel lasteplanlegging sammen med automatisk vekt- og volumberegning være viktig. Selvsagt sammen med parameterstyring. Det får vi nå.

Videreutvikling og integrasjon

APX har et stort team som kan bidra til at løsningen blir fortløpende markedstilpasset, slik at vi kan levere høy kvalitet, fremholder Seielstad. Løsningen blir integrert med vårt ERP-system. Slik at transportoppdragene kommer fra våreordretyper. TA+ vil vise alle varer sammen med ulike logistiske data.

 Gausdal Landhandleri

Gausdal Landhandleri er en familieeid byggevareforretning med oppstart i 1938. Hovedkontoret ligger på Lillehammer. De selger og distribuerer byggevarer til privat- og bedriftsmarkedet. Byggevarehus finnes på hele Østlandet med 25 utsalgssteder. I 2022 omsatte Gausdal Landhandleri for nesten 2,4 milliarder, og har i dag rundt 360 ansatte.

Les mer om TA+

 

 
 
 • Kontakt oss i dag på 22903620, så tar vi et Teams-møte.

UNIK PROGRAMVARE

– Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en digitaliseringsplattform som dekker alt fra behov til levert – i alle ledd!
 • tilpasset nordisk varehandel – og justert inn mot byggebransjen
 • Dekker:
 •    Innkjøp – koblet til BIM, kalkulasjoner eller direkteinnlegg i APX innkjøp.
 •    Bestilling på EDI, PDF eller rett mot APX sin skyløsning ute hos leverandører
 •    Industrielle produksjonsløsninger – også robotstyring
 •    Alt av produkt-/pallemerking
 •    Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 •    Pakkseddel nivå 3 og 4
 •    Transportbestilling og konsolidert
 •    Transportløsning
 •    Mellomlager
 •    Avvrop på byggeplass
 •    Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 •    Integrert mot alt og alle
 •    Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 •    Varemottak
 •    Byggeplasslogistikk
 •    Montering
 •    FDV
 • Og, ja, det er mye mer – men kontakt oss! Telefon +47 22903620
Vareflyt 4.0 Mode
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten

APX systems - alt på samme plattform