Har du kontroll og oversikt over de daglige bompengekostnadene dine?

Mange bedrifter opplever det som svært krevende å holde oversikt over innkommende bompengekostnader og savner verktøy til å få utfakturert de faktiske kostnader videre til sine kunder.

Med ruteplanleggingsverktøyet, IntelliTRACK, så får du full oversikt!

Fjellinjen la om sitt takseringssystem fra 1. juni 2019. Det er ikke småtterier av variabler en transportør eller vareeier må holde orden på dersom man ønsker å ha full oversikt over påløpte bomkostnader per tur eller fakturere kunder for riktig medgått kostnad ved bompasseringer på vegstrekninger, eller i byene. Takstene beregnes ut fra en rekke variabler som; hva slag kjøretøy du benytter, når på døgnet du passerer, der det er en egen rushtidsavgift, hvor mange bommer du passerer og hvor mange du passerer innen en time samt hvor mange i løpet av en måned?

Totalt sett så er det mange variabler som skal tas med i betraktning. Uten et godt verktøy, så blir det hele veldig uoversiktlig. Noe som for de fleste bedrifter medfører tap i form av at man ikke klarer å dekke inn alle kostnader.

Med IntelliTRACK får har du et verktøy som automatisk beregner og skiller på planlagte -og faktisk påløpte bomkostander!

Vi er tilstede på Transport & logistikk messen på Lillestrøm 26. – 28. september.

Du finner oss på stand B05-34. Kom innom for en demo.

https://apx-systems.com/apx-systems-as-er-klar-for-transport-logistikk-2019/         

IntelliTRACK beregner automatisk kjøreruter etter en rekke attributter og regler.

Fordelen med systemet er selvfølgelig at når reglene og attributtene først er lagt inn, så beregnes optimale kjøreruter lynraskt! Det som før kunne ta en hel dag å beregne seg frem til, er med IntelliTRACK gjort på minutter! I tillegg har du full oversikt over alle biler, leveranser og status på disse i sanntid.

Fordi systemet er dynamisk og benytter Google Maps med kartvisning for sjåfør samt planlegger, så vil systemet fange opp avvik fra planen. Avvik som kan bety ytterligere kostnader, ved f.eks. passering av bom i rushtid. IntelliTRACK fanger opp dette og de faktiske kostnader tas automatisk med i fakturagrunnlaget.

Systemet er så finmasket at du kan få oversikt over eksakte medgåtte kostnader pr. bil pr. dag. Med dette som grunnlag, kan faktiske kostnader fordeles pr. kundeoppdrag.

Ønsker du å se en demo av IntelliTRACK?Vi kommer deg gjerne i møte og viser det for deg. Her kan det være mye penger å spare! Ta kontakt med oss på tlf: 22 90 36 20

IntelliTRACK er et ruteplanleggingsverktøy som operer i nær sanntid og som hensyn tar en rekke variabler;

 • Automatisk beregning av bompengekost pr. bil pr. dag eller levering
 • Planlegger morgendagens leveranser på minutter
 • Tar hensyn til mange ulike regler
  • Hvilke biler som benyttes til de ulike kjøreoppdrag
   • Skiller mellom kjøretøyets størrelse
   • Skiller på kjøretøyets drivstoff. Egne satser for El-kjøretøy
  • Leveransens størrelse i vekt avgjør hvilket kjøretøy som benyttes
  • Hvilke sjåfører er tilgjengelig når
  • Hvilke kunder som skal ha levert til faste tider
  • Hvilke bompengesatser det er for ulike kjøretøy
  • Når på døgnet passerer kjøretøyet
  • Sjåførenes hvile- og kjøretider
 • IntelliTRACK kan legge inn attributter og regler om for eksempel at alle pakker som veier mindre enn 5 kg skal leveres med bud- / varebil, og aldri med lastebil. Dette vil holde bompengekostnadene nede

IntelliTRACK sin største konkurrent er magefølelse og erfaring.

La IntelliTRACK bli et verktøy som hjelper deg til å gjøre hverdagen enklere!

Ønsker du en demo av IntelliTRACK og hjelp til kostnadsberegning? Ta kontakt:

Jan Erik Evanger,  mob. 90125050 eller 22903620