IntelliTrack – Smartere planlegging gir flere leveranser med færre biler!

Norske APX Systems har utviklet og introduserer nå IntelliTrack - en WEB-basert SaaS-løsning som hjelper de med å optimalisere bruken av transportmateriell og sjåfører. Med optimale GOOGLE-baserte dynamiske kjøreruter / leveringsoppdrag, vil de redusere kostnadene, samtidig som de tilbyr kundene et et langt bedre servicenivå. Løsningen inneholder flere funksjoner som vil redusere utslippene.

IntelliTrack – er en WEB-basert løsning – et verktøy for optimal ruteplanlegging. Smart fordi den benytter flere ulike datakilder som bl.a. vær-, kart- og trafikkdata til raskt å gi deg de beste ruteforslagene som du så enkelt deler med alle dine sjåfører. Den kan også definere nullutslippssoner, der elektriske varebiler automatisk blir tildelt kjøreoppdrag i områder med begrensninger.

Bruker du mye av tiden til å planlegge beste kjøreruter for dine egne eller innleide sjåfører? Hender det at du må kjøpe ekstra transportkapasitet? Sliter du med for mye overtid blant sjåførene? Lave marginer? Miljøkrav?

Nå har vi løsningen som hjelper deg med en mye raskere planlegging som lar deg få gjort flere leveringer med færre biler!

IntelliTrack opererer i sanntid og benytter informasjon fra flere kilder – samtidig – til å beregne beste resultat – raskt og pålitelig.

Google Maps og andre datakilder – forutseende og automatisert
IntelliTrack henter både kolli og sendingsinformasjon fra ditt ERP-system, eller annet ordresystem, fortløpende og lar deg starte planleggingen av fremtidige oppdrag her og nå.
Systemet innhenter informasjon om antall og type oppdrag. Her vurderes informasjon om transportmiddel, arbeidstid, starttid på døgnet, leveringstid, trafikksituasjonen og eventuelle lav-/nullutstlippssoner. Beregning av optimale kjøreruter gjøres raskt og er alltid oppdatert. Alle adresser valideres automatisk slik at du slipper å kaste bort tid på grunn av manglende eller feil adresseinformasjon.

Grønn sone – et miljøriktig alternativ 

Ved hjelp av gode datakilder og algoritmer så kan IntelliTrack også benyttes til å rute trafikken i et område med kun bruk av el-biler. Leveringsadresser som befinner seg innenfor en definert grønn sone der kun levering med lavutslipps eller elektriske kjøretøy er tillatt, allokeres automatisk i IntelliTrack.

Intellitrack er enkelt i bruk!
Sjåføren har en mobil App, der han får opp en laste-og kjøreliste med kartvisning og instruksjoner. I Appen kan sjåføren motta POD (signatur ved levering), mulighet for å ta bilder og gjøre anmerkninger i forbindelse med levering m.m., som igjen tilbakeføres til WEB-løsningen og eventuelt også tilbake til ordresystem/ERP. Videre har IntelliTrack en SMS funksjon, som gir melding til kunder/oppdragsgivere – automatisk og i tråd med ditt behov og oppsett. Det er god kundeservice!

Det er enkelt å komme i gang!
IntelliTrack består av en WEB-løsning der kjøreleder får et brukernavn og et passord og sjåførene en mobil App. Systemet leveres som en SaaS (Software as a Service), altså ingen installasjon på PC, men som et abonnement – der du enkelt kan administrere brukere, lagre transportmidler, kunder og distribusjonsordre direkte i din nettleser. Overføring av planlagte ruter til sjåførenes mobiltelefon skjer med ett enkelt klikk der både du og dine kunder kan følge sine leveranser hele veien.

IntelliTrack er selvlærende
Systemet lærer seg kjøre- og leveringstid etterhvert som det benyttes. Erfaringen brukes til stadige forbedringer i utnyttelsen av distribusjonsmateriellet.

Ønsker du å vite mer? Ring oss på 22903620 eller be om brosjyre ved å fylle inn.