Fra dette til ....
APX systems leverer full supply chain
... til dette
Previous slide
Next slide

Norgips med banebrytende prosjekt i verdenssammenheng

Norgips, er en del av Knauf-konsernet

Med sine 160 ansatte i Norge, og over 40.000 i verden, mener nå alvor, når det gjelder klimareduserende tiltak.

De produserer og leverer komplette løsninger med gipsplater, stålprofiler, inspeksjonsluker, puss, sparkel, skruer, verktøy og annet tilbehør. Effektiv logistikk, med enkel levering.

Avfallet på byggeplass reduseres til mindre enn 1 %. Samtidig effektiviseres hele verdikjeden. Alle har økonomisk gevinst!

Byggeindustrien står for et samlet klimaavtrykk på 40 % i forhold til alt totalt utslipp. Gips står igjen for 15 %. Så prosjektet med Norgips vil bidra til en sterk reduksjon av Norges klimaavtrykk. 

APX VareFlyt 4.0

Løsningen består av mange komponenter fra APX VareFlyt 4.0:

 • Innkjøpsløsning med full EDI
 • Algoritmer for å optimalisere CNC (kappe- og skjæremaskin)
 • EDI-konvertering
 • Integrasjoner
 • Truckløsinger
 • Produksjonsplanlegging
 • Optiske løsninger
 • Robotstyring
 • RFID-teknologi
 • WMS (lagerlogistikk) med innlagring, opplasting og lokasjonstyring
 • Transportløsninger
 • Byggeplasslogistikk
 • Monteringsregistrering
 • Visioplanner

Med mer.

Alt er integrert og automatisert i alle retninger.

Varereisen – digitalt og fysisk – med full oversikt

Byggeplassens materialbehov legges inn i innkjøpsløsningen. Alt med riktig mengde og koblet til rett GUID eller BIM-referanser.

Bruttoberegning av gips kommer fra BIM eller Kamera. Alt dette, sammen med EDI-data, som genereres av APX sin innkjøpsportal, går rett inn APX avatar sin algoritmemotor. Her gjøres det nye beregninger for å optimalisere full bruk av gipsen. Minst mulig går til spille. 

APX skal styre alle maskiner i hele fremdriften. Alt fra henting og innmating av gipsplater, til det er ferdig pakket, og merket og lagerlagt.

Pre-fabrikkering kan gjøres for nesten alle type byggevarer

Hele verdikjeden tjener på det. Raskere bygging, mindre svinn og billigere fremføring. Når man har en høy miljøgevinst i tillegg, så er det liten grunn til ikke å starte.

UNIK PROGRAMVARE

– Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en digitaliseringsplattform som dekker alt fra behov til levert – i alle ledd!
 • tilpasset nordisk varehandel – og justert inn mot byggebransjen
 • Dekker:
 •    Innkjøp – koblet til BIM, kalkulasjoner eller direkteinnlegg i APX innkjøp.
 •    Bestilling på EDI, PDF eller rett mot APX sin skyløsning ute hos leverandører
 •    Industrielle produksjonsløsninger – også robotstyring
 •    Alt av produkt-/pallemerking
 •    Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 •    Pakkseddel nivå 3 og 4
 •    Transportbestilling og konsolidert
 •    Transportløsning
 •    Mellomlager
 •    Avvrop på byggeplass
 •    Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 •    Integrert mot alt og alle
 •    Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 •    Varemottak
 •    Byggeplasslogistikk
 •    Montering
 •    FDV
 • Og, ja, det er mye mer – men kontakt oss! Telefon +47 22903620
Vareflyt 4.0 Mode
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten
Bransjeløsninger for B2B og B2C

APX systems - alt i en løsning