Jobs available

Vi vokser og trenger flere dyktige medarbeidere

Vi trenger en varm potet!

APX systems er et av verdens ledende teknologiselskaper, ikke i størrelse, men i innovasjon. Vi er et norsk teknologiselskap som utvikler og selger egenutviklet programvare med tilhørende hardware, både nasjonalt og internasjonalt. APX VareFlyt 4.0. skaper en reell verdi for våre kunder. Vi har de siste årene investert betydelig i mennesker, lokaler og teknologi, har vunnet solide kundeavtaler og alle pilene peker oppover i fortsettelsen. Målet er ikke å bli størst, men best. Og der er selskapet på god vei.

Vi har i dag utviklere, teknisk personell, salg, markedsføring og administrasjon, og søker nå en person som kan bistå med flere av de oppgavene vi har, fremover. Rollene vil kunne tilpasses noe avhengig av bakgrunnen til de som kommer inn. Vi har kontororer på Bryn i Oslo, Oppdal og på Sri Lanka.

Din hverdag hos oss

Du vil kunne jobbe selvstendig. Eget kontor. Vi har lyse og fine kontorer.

Arbeidsoppgavene kan kort oppsummeres slik:

 • Regnskapsførsel i Visma.NET
 • Bokføre
 • Utbetalinger
 • Lønnskjøring
 • Hvis du kan avstemme, er det en stor fordel
 • Rapportere til daglig leder.
 • Sekretærarbeid
 • Gjøre innkjøp – også mot utland
 • Jobbe mot kunder i forhold til forbruksmateriell
 • Utsendelse av varer til kunder
 • Kundesupport på de enklere programvareløsningene
 • Noe dokumentasjonsarbeid
 • Oversettelse fra engels til norsk
 • Deltagelse på konferanser, hvor vi har stand
 • Du er i stor grad din egen sjef
 • Stillingen rapporterer til daglig leder.

Hva mer kan du forvente av oss?
Du blir en del av ett av de fremste miljøene i verden, hva teknologi angår. Vi har felles lunsj hvor selskapet kjøper inn mat. Videre har vi 4 middager i året, hvor alle er med ut. Vi har 1 årlig kick off hvor vi har vært i New York, Dubai, Sri Lanka, Miami og Orlando, Bordeaux og Hafjell med hytteleie. Vi har et mål om en omsetning på 100 millioner og vi skal til utlandet. Selvsagt får du spennende faglige utfordringer i et godt miljø, både faglig og sosialt.

Hvem tror vi at du er?

Vel, det er litt opp til deg. Men du må ha selvstendighet og erfaring. Som person er det viktig at du både er interessert i teknologi, men også å tilegne deg forretningskompetanse slik at du er i stand til å lage løsninger som tilfredsstiller våre kunders behov. Til sist tror vi at du har analytiske egenskaper og evner å kommunisere med andre.

Har du lyst til å bli med på reisen?
Send oss din CV og søknad hvor du forteller oss hvorfor du mener at du er rett for rollen. Evt. spørsmål kan rettes til Jan Erik Evanger på 90125050

Send CV til companymail@apx-systems.com