IoT og RFID - gjør sitt inntog

Vi er nå Nordisk distributør av etiketter som kan huske temperatur. Etiketten er fleksibel, og kan skrives på av en etikettskriver. I tillegg kan etiketten programmers slik at den kan starte med temperaturlogging straks den kommer utenfor et maks- eller minimums-område. Dette er endel av IoT (Internet Of Things) RFID-delen gjør at etiketten kan leses av, selv om den er i bevegelse, og på lang avstand.

Etiketten kan benyttes som temperaturovervåkning for sykehusprodukter eller for å følge matvarer. En indikator kan fortelle om den har vært utenfor temperaturområde.