Ferskvarehuset / COOP med ny fabrikk

Vi leverer til enda en fabrikk på Gardernoen

COOP bygde ny fabrikk for salatproduksjon i 2018. APX systems leverte råvaremottak, robotstyring, pakke. og merkeløsninger, med hardware.

Daglig leder og grunder, Terje Viken, har uttrykt stor tilfredshet med løsningene fra APX. Nå er fabrikk nummer 2 snart oppe. Frosne grønnsaker skal produseres.

I tillegg til ovennevnte  funksjoner kan vi legge på innkjøpsløsning samt SCADA-funksjonalitet / SD-anlegg. Alt integrert med SAP. Vi kommer med mer rundt løsningen på høsten 2020.

Les litt om løsning levert til fabrikk nummer 1, her:

https://www.tungt.no/logistikk/ferskvarehuset-europas-mest-automatiserte-salatpakkeri-3746931