Film om salatproduksjon hos Ferskvarehuset

Ferskvarehuset på Jessheim produserer 1000 paller i uka med ferdig salat. APX systems har levert den komplekse IT-løsningen som omfatter både planlegging og styring av produksjonen, i tillegg til datafangst, sporing, pakking og merking. Se filmen her;