RFID i produksjon

Gausdal Bruvoll (GB) har tatt steget ut i robotverdenen.

portalRFID blir sentral når GB skal automatisere.

Gausdal Bruvoll er en av landets toneangivende produsenter av alle tradisjonelle trelastprodukter i gran, og har et sterkt fokus på videreforedling.

APX Systems leverer en integrert software løsning der vi med bruk av RFID teknologi er med på å automatisere produksjonslinjen for overflatebehandling.

Kort fortalt så blir trevirket som skal behandles; grunnet eller malt, merket med en RFID tag. I brikken er det informasjon om hva som skal produseres, hvordan og i hvor store mengder.

Alt trevirke som skal behandles blir ved det første bordet merket med en etikett. Etiketten innehar informasjon om hva som skal gjøres. Når bordet kommer frem til en lesestasjon, da gis det beskjed om hvilken ordre som kommer og hvilken farge som skal på. Operatøren kontrollerer at fargesettingen er riktig. Ev. grunning som påføres bordene.

Når det første strøket er over så går alle bordene gjennom tørka. Før de går over til samme operasjon en gang til. 2. strøk blir påført.

Etter at dette er gjort så gjenkjenner Tag`en bordet og gjenkjenner at det nå har fått 2 strøk maling. Da fortsetter prosessen til bunting og pakking. Det siste vi gjør er å skrive ut en bunt etikett. Da er det ferdig merket til kunde. Alt produseres og pakkes pr. kunde.

Løsningen vår er integrert med Gausdal Bruvoll sitt ERP system som heter Zirius.

I tillegg så er løsningen integrert med en produksjonsplanlegger levert av Eirik Borge fra Sintef. Den ser over planlagte ordre, og så sammensetter den de ordrene som er mest mulig like. For på den måten optimalisere driften.

Når produksjonsanlegget er oppe og går så er det et helautomatisert produksjonsanlegg for maling av trevirke.  APX Systems leverer portal RFID. Der RFID brikken kommuniserer med alle stasjonene langs produksjonslinja.