MESTERGRUPPEN - MED ENDE-TIL-ENDE-LOGISTIKK
APX systems leverer full supply chain

Mestergruppen med innovative logistikkløsninger for byggebransjen

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Totalt ligger det ca. 20 virksomheter under konsernet. Med sterke merkenavn som blant annet XL-BYGG, Saltdalshytta, Byggtorget, Mesterhus, Mal Proff, Farveringen og Systemhus, så har konsernet ca. 1200 medlemsbedrifter som er tilknyttet de ulike kjedene innen byggevare, overflate og husbygging i Mestergruppen.

Med en årlig omsetning på ca. 20 milliarder, så har Mestergruppen med sine medlemmer en solid posisjon i både Norge og Sverige.

Reduserte byggekostnader og fokus på klimaavtrykk

Visjonen til Mestergruppen er ambisiøs – «Tiden er moden. Nå skal vi forandre byggebransjen.» Mestergruppens direktør for boligutvikling, Lars-Fredrik Forberg, forteller at å digitalisere den industrielle verdikjeden er et av prosjektene som konsernet har jobbet med de tre siste årene.

– Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere prosesser og i dette prosjektet er målet vårt å redusere tidsbruk og byggekostnadene med opptil 50 %. Klimaavtrykket skal også ned. Vi trengte derfor løsninger som kunne «se» hele verdikjeden – på kryss og tvers av virksomheter vi eier, men også eksterne leverandører. Til slutt falt valget på norske APX systems, som samarbeidspartner. Lang erfaring innen logistikk var avgjørende. APX utvikler og leverer standard programvare med skreddersøm langs hele industrielle verdikjeden. Klimaavtrykket blir langt lettere å beregne, når vi har digital sporbarhet, forteller Forberg.

APX VareFlyt 4.0 og GS1

Etter en vellykket pilot, ble prosjektet kjørt gjennom en Use case-prosess.

– En god beskrivelse, er nødvendig for at partene skal bli enige om gode løsninger, sier CEO i APX systems, Jan Erik Evanger.

APX har en digitaliseringsplattform som heter «APX VareFlyt 4.0» Plattformen samler hele verdikjeden på plattformen. Innkjøp, produksjon, lagerlogistikk, transport og byggeplasslogistikk, med oppføring, for å nevne noe. Utstrakt bruk av strekkoder og RFID, sammen med full EDI sikrer sporbarhet og tracking. Alt i full GS1-standard. GS1 er en global standard som brukes i alle ledd i en verdikjede, og som sikrer at handelen forblir bilateralt, over landegrensene.

 CEO i GS1 Norway, Geir Paulsen, sier det er helt nødvendig at standardene tas i bruk.

– Ellers vil vi ende opp i proprietære løsninger som vil være både mer kostbare og komplekse. Da kommer vi ingen vei, hverken når vi skal løse klimautfordringer eller effektivisere langs verdikjeden, sier Paulsen.

Høsten 2022, ble løsningene sydd sammen og testet gjennom hele verdikjeden. Og med litt justeringer, kunne Mestergruppen konstatere at det hadde fått en løsning som digitalt følger produkter gjennom alle ledd i verdikjeden.

Varereisen – digitalt og fysisk – med full oversikt

Byggeplassens materialbehov legges inn i innkjøpsløsningen. Alt med riktig mengde og koblet til rett hus. BIM-referanser ligger klart, og følger hele veien fra bestilling til byggeplass.

Men allerede ved prosjektoppstart, før materialene bestilles, har man, som byggmester/entreprenør, tilgang til visioPlanner (vP). Et visuelt verktøy fra APX, som gjør at man kan legge inn hoved- og delprosjekter og med informasjon om når man ønsker vareleveranser, som er tilpasset taktingen av bygget, eller fremdrift, om du vil. Antall lass velges for hvert prosjekt. Lass kan sammenlignes med tog og vogn. Eller spesifikke leveranser som følger fremdrift.

Lassfremføring låses, for i ettertid å kunne se avvik i fremdrift.

Når man starter med å legge inn varer, vil disse bli knyttet til et lass/leveranse. Varene leveres fra egne produksjonssteder, regionslager eller fra eksterne leverandører. De eksterne kan velge om de vil bruke APX sin løsning, eller benytte full EDI mot APX.

Etter hvert som bestillinger lages, fylles visioPlanner, og lass, med varer. Fra dette tidspunktet kan entreprenør se status på alle varer. Helt fra de starter å produsere, og til de står på regionalt distriktslager. Alle aktiviteter vises automatisk i vP. Alle registreringer som gjøres langs hele varereisen, blir visuelt fremstilt.

– På denne måten kan hele verdikjeden se statuser, og lett fange opp avvik og endringer. Vi ser at funksjonen rundt endring av lass-leveranse er svært nyttig for både oss og byggmester, sier Jon Scheele som er logistikkdirektør i Mestergruppen, og fortsetter:

– Vi slipper nå å ringe eller maile rundt til alle aktører for å fortelle om avvik/endringer. Alt skjer i sanntid. Alt som leses inn av strekkoder fra fabrikk/leverandør, vises. Også med mengder. Samlepaller fra regionslager blir merket, slik at byggeplass kan se innhold på pall. Det er slutt på å lete og finne.

Elementfabrikken på Rusånes, mer kjent som Saltdalshytta, kan mate ut etiketter etter hvert som elementer blir ferdigprodusert, eller lastbærere er ferdig plastret med etiketter.

Byggmesteren ser alt i sanntid. I visioPlanner-appen, kan han enkelt flytte på et lass/leveranse i kalenderfunksjonen. Ettersom varereisen også inneholder transportløsningen, intellitrack, kan byggeplass også se når neste lastebil ankommer. Ved et enkelt klikk, åpnes GOOGLE-maps, og bilens posisjon og bevegelser vises. Når bil ankommer, benytter sjåfør appen til å registrere varer som blir losset.


KPIer er viktig

-Alle varebevegelser i hele løsningen registres. Slik at KPIer blir raskt synlig. Skal vi nå våre mål om redusert byggetid, er KPIer viktig sier Lars-Fredrik Forberg.

 

– Vi er kommet et godt stykke på vei. Foreløpig er vi kun på versjon 1.0. Men vi ser frem til reisen videre med APX hvor vi skal videreutvikle dette sammen, sier Scheele. 

 

UNIK PROGRAMVARE

– Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en digitaliseringsplattform som dekker alt fra behov til levert – i alle ledd!
 • Tilpasset nordisk varehandel – og justert inn mot byggebransjen
 • Dekker:
 •    Innkjøp – koblet til BIM, kalkulasjoner eller direkteinnlegg i APX innkjøp.
 •    Bestilling på EDI, PDF eller rett mot APX sin skyløsning ute hos leverandører
 •    Industrielle produksjonsløsninger – også robotstyring
 •    Alt av produkt-/pallemerking
 •    Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 •    Pakkseddel nivå 3 og 4
 •    Transportbestilling og konsolidert
 •    Transportløsning
 •    Mellomlager
 •    Avvrop på byggeplass
 •    Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 •    Integrert mot alt og alle
 •    Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 •    Varemottak
 •    Byggeplasslogistikk
 •    Montering
 •    FDV
 • Og, ja, det er mye mer – men kontakt oss!
 •  
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten
Bransjeløsninger for B2B og B2C

APX systems - alt i en løsning