Ny partner - Gurusoft
APX Systems inngår nytt dedikert samarbeid med Gurusoft for netthandel

SD2 Logistics - APX VareFlyt 4.0

APX har utviklet og levert logistikkløsninger siden 1992. De har standard løsninger for produksjon, lagerlogistikk og transport, og har nå lansert løsningen “VareFlyt 4.0” for at norske virksomheter skal kunne møte og konkurrere med internasonale virksomheter. Gjennom samarbeidet mellom APX og Gurusoft får man en sømløs integrasjon mellom Gurusofts nettbutikkløsning og “APX VareFlyt 4.0”, som gjør at man kan følge varen hele veien gjennom alle de ulike prosessene. Alle transaksjoner er synkronisert mellom Gurusoft og APX, slik at man sparer mye tid gjennom automatisering og selvbetjening, og man får en fullstendig løsning som tar dere med inn i fremtidens digitale transformasjon.

INTEGRASJON ER KJERNEN I ECOMMERCE

For å lykkes med vekst innen netthandel / Ecommerce må en ha helintegrerte løsninger med sitt ERP system, i dette tilfellet APX sitt vareflyt-system, SD2 Logistics.

Gurusoft har satset beinhardt på integrasjonskompetanse, og kan stolt si at vi er ledende på feltet. Det er ingen tvil om at nettopp integrasjon er en av de største utfordringene i et netthandelsprosjekt, og at dype og gode integrasjoner er avgjørende for å lykkes med netthandel. Derfor har vi utviklet en egen programvare for integrasjon som ligger mellom SD2 Logistics og Gurusoft Ecommerce, vår nettbutikkløsning.

Samarbeid med Gurusoft

Hva innebærer et dedikert samarbeid mellom APX og Gurusoft?

  • To innovative norske programvareselskap samarbeider for å møte internasjonale konkurransen, blant annet fra Amazon.
  • Samarbeid mellom BEST OF BREED aktører.
  • APX leverer “VareFlyt 4.0”, som kan konkurrere med Amazon i hastighet og grad av automatisering for norske virksomheter.
  • Guruosft leverer en plattform med verktøy for nettbutikk, PIM, CMS, kundekommunikasjon og kundeserive.

UNIK PROGRAMVARE

Hva gjør Gurusofts netthandelsplattform ideell for integrasjon med “APX VareFlyt 4.0”?

  • Tilpasset nordisk varehandel — B2B og B2C.
  • Innfrir de krav som måtte være (les: ingen teknologiske begrensninger).
  • Mer ferdigvare og færre konsulenttimer.
  • Ledende på personalisering og ytelse.
  • Fagspesialister på netthandel, PIM og integrasjon fra netthandelsbyen Sandefjord.
Ease of use and flexibility

Brukervennlighet og fleksibilitet

Hvordan gjør vi netthandel enkelt?

Gurusoft tilrettelegger for å ha alle hovedfunksjoner som produktinformasjon (PIM), netthandel, nettsider, CMS og integrasjon i ett og samme verktøy. Dette bidrar til å gjøre distansen mellom kunde og utvikler kort, og tillater oss å utvikle brukervennlige og tidsbesparende bransjeløsninger. Våre netthandelsløsninger kan dessuten utvides etter behov, og gjør det lett for kunder å kunne ta forretningsbeslutninger uten tekniske begrensninger.

Bransjeløsninger for B2B og B2C

Bransjeløsninger for B2B og B2C

Hvordan møter vi krav til forskjellige forttetningsbehov?

Uansett hvilket marked du jobber mot kan du være sikker på at Gurusoft har en løsning som møter dine behov. Enten du har høyt volum av transaksjoner og trenger automatisering og gode integrasjoner for B2C, eller om du trenger tilrettelagte verktøy for superbrukere og forhandlerløsninger mot B2B, vil Gurusoft kunne skreddersy en plattform rettet mot ditt spesifikke marked. Vi er kjent blant våre kunder for å snakke forretning – ikke teknologi.

GURUSOFT PIM — Alt i en løsning!

Kunder søker og etterspør produktinformasjon som aldri før, og dette setter nye krav til deg som distributør av varer og tjenester på nett. Løsningen ligger ofte i et solid verktøy for håndtering av produktinformasjon, og med Gurusoft PIM får du løst mange utfordringer i hverdagen.

Integrasjon med Business Central gjør at produkter i nettbutikken automatisk berikes med produktinformasjonen dere har i ERP-systemet. Med en god integrasjon i samspill med vårt brukervennlige verktøy for å administrere produktinformasjon i nettbutikken, stiller dere svært godt rustet for å imøtekomme dagens og morgendagens krav. Gurusoft PIM er en integrert del av vår netthandelsplattform, så dere får alt i en løsning.