Ønsker du hjelp til å komme igang?

Hvordan komme igang med digitalisering?

Dette spørsmålet er det veldig mange bedrifter, ledere og ansatte som spør seg selv om i disse dager. Aldri tidligere har det vært et slikt fokus på å finne frem til smartere måter å jobbe på, finne enklere løsninger som kan optimalisere ressursbruken i bedriftene.

Alle er opptatt av det, men få vet hvordan de skal angripe utfordringene som «den fjerde industrielle revolusjon» gir dem. Dette skyldes for mange at de er redde for å bli akterutseilt, komme bakpå og for å komme i en situasjon der konkurrentene reiser i fra dem. Eller enda verre, de er redde for å oppleve en disruptiv utvikling der nye aktører med nye forretningskonsepter kommer på banen og tar markedet ved å ta i bruk ny teknologi.

Imidlertid ser vi også at mange bedrifter har betydelige utfordringer med mer grunnleggende prosessflyt, for eksempel knyttet til manuelle prosesser i forbindelse med varemottak, innlagring, lagerstyring / telling eller prosesser knyttet til produksjon.

I tillegg er det flere bedrifter som på grunn av den raske utviklingen i markedet, må finne løsninger på Omni Kanal i forbindelse med kraftig vekst i netthandelen, organisering av hele verdikjeden osv.

Så hvordan skal man komme i gang?

Det er jo slik at det er ikke digitaliseringen i seg selv som er viktig. Digitalisering av prosesser er bare et middel til å forenkle arbeidsprosessene og informasjonsflyten som skal hjelpe firmaet frem til å nå målet. Sånn sett så er digitalisering en del av firmaets strategi og et ledelses spørsmål. En viktig forutsetning for å lykkes med digitalisering er at man har god kontroll på den eksisterende / manuelle prosessen slik at det på den måten blir enklere å rette fokus på den / de delene av prosessen som kan / må digitaliseres og verdien av disse endringene målt i økt effektivitet, redusert svinn, økt salg osv.

Som ved alt strategi arbeid så starter man gjerne med en analyse av hva er nåsituasjonen? Hva er målet? Og hva skal strategien være for å nå målet?

Et viktig prinsipp for digitale prosesser er å ta små skritt ad gangen! Ikke gjør alt på en gang. Da mister man fort oversikten. Derfor er det viktig å ha et helhetlig blikk på prosessene og derfra evne å rette fokus som gir raskest effekt eller gevinst for bedriften og kanskje også bedriftens kunder.

Step by Step

Dette vil være del av en strategi prosess, der det kan være lurt eller til og med helt nødvendig for å lykkes ved å spille på lag med andre som jobber med digital utvikling hver dag.

Noen spørsmål å stille seg;

 • Har vi oversikt over dagens prosesser altså, hvem, når, hvordan og hvorfor?
 • Hvilke grunnleggende databærere er jeg avhengig av for å få til ønskede digitale løsninger?
 • Har jeg nødvendig Masterdata på plass?
 • I hvilken logisk rekkefølge bør mine digitale tilnærminger utformes?
 • Hvilke mulighetsrom vil et tiltak kunne avdekke?

Her hos oss i APX Systems møter vi på mange ulike business cases og utfordringer fra våre kunder.

I vårt arbeide med å hjelpe bedrifter med alt fra enkle til mer avanserte operasjoner så jobber vi ut fra en arbeidsprosess, der vi sammen;

 • Definerer et scope / konkret prosjekt
  • Beskrivelse av et konkret prosjekt
  • Problemstilling og ønsket / tenkt løsning
 • Beskriver og dokumenterer
  • Arbeidsflyt
  • Dataflyt
  • Vareflyt

Typisk varighet, avhengig av omfang og kompleksitet er inntil 1 arbeidsdag, typisk på kundens lokasjon med mulighet for omvisning.

Dette er en arbeidsprosess som har vist seg å være svært verdifull. Bedriften som ønsker igangsetting av et prosjekt «tvinges» til å tenke gjennom og formidle hva som skal skje, hva gjelder arbeid-, data- og vareflyt.

Vår oppgave i en slik prosess er å lede møtet, stille spørsmål og avdekke muligheter og fallgruver, samt komme med rådgivende innspill basert på 25 års erfaring.

Ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt med oss for en uforbindtlig prat om dine ønsker for en digital tilnærming til dine prosesser. Det er godt mulig at vi kan hjelpe deg.