Ruteplanlegging til et nytt nivå

Vår ruteplanlegger, Intellitrack, får enda flere funksjoner.

Ruteplanleggeren blir godt mottatt i det norske markedet. Løsningen er 100 % skybasert.

 • Automatisk bompengesummering. Differensierer mellom rush-/ikke rushtid. Kan også generere for hver levering. Dette er konfigurerbart
 • Google sanntidstrafikk eller hvordan trafikken normalt er i morgen
 • Brug av GS1-SSCC og GLN
 • Fra Statens vegvesens database leser vi maksimumshøyde for underganger, og leder for høye biler rundt
 • Leser forurensning fra alle målestasjoner og kan lede biler på andre veier, for å fordele miljøbelastning
 • Leser stengte fjelloverganger eller der det er innført kolonnekjøring for å dokumentere avvik – eller hvorfor leveransen tok lengre tid
 • Automatisk fakturagenerering. Kan ta med logg om leveringsavvik som ulykker, kolonnekjøring. Og med bompenger
 • Leser vær på kjøreruten i sanntid, og kan varsle om endrede kjøreforhold
 • Leser fra bilens computer om:
  • Kjøre- og hviletid
  • Utslipp som skjer i sanntid
  • Drivstofføkonomi
 • SMS-varsling til mottak
 • Kan integreres mot alt og alle
 • Alt på norsk
 • Egen APP for sjåfør
 • …. og mye mer

Se video

Flere funksjoner:

Les redaksjonell artikkel i Moderne Transport her

Les redaksjonell artikkel i NLF Magasinet her