Velger uniTRACE

LHL sykehuset på Gardermoen velger uniTRACE som løsning til Sterilforsyningssentralen. Løsningen blir integrert med Miele og Olympus autoklaver, samt Miele sine dekontamineringsmaskiner.

Til løsningen er det også med administrasjonsløsning for å ta bilder av brikker, pakkebordsløsning i tillegg til registreringsstasjoner for og etter autoklav og dekontaminering.