Lofoten har i snart 5 år hatt løsningen superDAGFINN-logistikk og -coding. Nå velger de å oppgradere til nyeste versjon.

Fra før styres alle linjer via PDA (håndterminal). Via PDA scanner man også inn for oppbygning av vektpaller (variable vekt) Leveransen innbefatter også e-trace og superSTOPP. Full logistikkløsning med avansert WMS/lokasjonsstyring av ulike lager, følger også med.