Logistikk, innkjøp og full løsning for operasjonstuer og integrert med XLEDGER

MHH valgte tilslutt uniTRACE med sD2 logistics som sin spore- og logistikkløsning. Løsningen blir integrert med økonomisystemet XLEDGER

Integrasjoner:

  • Autoklaver
  • Vaskemaskiner (dekontaminering)
  • Pakkebord
  • Inn på lager og ut av lager
  • Sporing av operasjonsutstyr og forbruksvarer mot pasient
  • Automatisk opphenting av forbruksvarer brukt på operasjonsstuer gjennom dagen til sD2 WEB-portal for innkjøp med EDI eller e-post
  •  Varemottak inn til lager
  • Kopling av varemottak med automatisk sjekk av inngående faktura til XLEDGER. Det betyr at man ved varemottak behandler avvik. Når faktura kommer inn, er den allerede behandlet, og kan konteres rett inn i økonomisystemet
  • RFID-klar

Det er antatt at sykehuset kan spare ett til to årsverk med denne løsningen. ROI-tiden er satt til 10 måneder. Løsningen er i sin helhet norskutviklet av APX systems.

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med Sterilforsyningen hos Lovisenberg Diakonale Sykehus. Løsningen er også i bruk på det nye LHL-sykehuset.