APX-ARTtrack

Målet med prosjektet er å teste RFID-teknologi i ulike museale sammenhenger og omgivelser knyttet til logistikk med gjenstander i bevegelse.

Med dette tiltaket ønsket Nasjonalmuseet å etablere et pilotprosjekt hvor RFID-teknologi benyttes samtidig med lesing av strekkoder på etiketter. En slik fleksibilitet antas å være svært hensiktsmessig både knyttet til museets forestående og omfattende flytteprosjekt, men også i andre prosesser i museet.

Museets samling kan sies å være dynamisk og bevege seg i strømmer og i interne prosesser eller verdikjeder. Et sentralt punkt for undersøkelse er om RFID kan gi økt oversikt og sikkerhet for kunstgjenstandene med sporing i sann-tid for eksempel knyttet til magasin, utstillingssal og i transitt i funksjonsrom. Likeledes at magasinrevisjoner basert på RFID-lesning vil gi oppdatert og automatisert informasjon i løpet av svært kort tid og kan gjøres daglig eller ukentlig.

For tiden er det Kunstindustrimuseet som er utstyrt med løsningen slik at det er mulig å overvåke og følge hvor de ulike gjenstandene til enhver tid er, som for eksempel når en gjenstand flyttes fra sin faste lokasjon til fotografering i en annen del av museet. Det hele skjer ved hjelp av gjenstander merket med RFID-etiketter og et antall RFID-antenner og -lesere, som avdekker når et objekt passerer et lesepunkt (antenne) på vei fra en lokasjon til en annen.

Dette gjøres for å forenkle prosessene knyttet til flytting, overvåkning og kontroll med kunstgjenstander, samt for å øke oversikten og sikkerheten med sporing i sanntid.

APX systems har stått for leveransen av programvare, hardware og installasjon / montering. Nasjonalmuseet og APX systems har gjennom prosjektet hatt et tett og godt samarbeid og kunnet tilpasse løsningen til Nasjonalmuseets behov.

Det forventes at løsningen også blir testet i andre museer eller lagre som er i Nasjonalmuseets besittelse i tiden fremover der også RTLS (Real Time Location System), altså kontinuerlig overvåkning av eksakt lokasjon, er temaet.

Statement fra Nasjonalmuseet: – Dette er et veldig spennende pilotprosjekt i museumssammenheng, som vi håper vil ha overføringsverdi til andre museer. Det har vært en glede å utvikle løsningen i samarbeid med APX Systems – som besitter stor kompetanse om RFID og samtidig har god forståelse for museets behov, sier Asli Kural Dahl, seksjonsleder logistikk i Nasjonalmuseet.

Statement fra APX systems: Vi opplever å ha et særdeles godt samarbeid med representantene fra Nasjonalmuseet som viser seg å ha svært god innsikt i mulighetene som RFID-teknologien tilbyr. Nasjonalmuseet viser med dette prosjektet at det er betydelig fokus på effektivitet, sikkerhet og kontroll, sier Hjalmar Wiik, salgssjef i APX systems AS