Fra dette til ....
APX systems leverer full supply chain
... til dette
Previous slide
Next slide

Norgips med banebrytende prosjekt i verdenssammenheng

Norgips, er en del av Knauf-konsernet

Med sine 160 ansatte i Norge, og over 40.000 i verden, mener nå alvor, når det gjelder klimareduserende tiltak.

De produserer og leverer komplette løsninger med gipsplater, stålprofiler, inspeksjonsluker, puss, sparkel, skruer, verktøy og annet tilbehør. Effektiv logistikk, med enkel levering.

Avfallet på byggeplass reduseres til mindre enn 1 %. Samtidig effektiviseres hele verdikjeden. Alle har økonomisk gevinst!

Byggeindustrien står for et samlet klimaavtrykk på 40 % i forhold til alt totalt utslipp. Gips står igjen for 15 %. Så prosjektet med Norgips vil bidra til en sterk reduksjon av Norges klimaavtrykk. 

APX VareFlyt 4.0

Løsningen består av mange komponenter fra APX VareFlyt 4.0:

 • Innkjøpsløsning med full EDI
 • Algoritmer for å optimalisere CNC (kappe- og skjæremaskin)
 • EDI-konvertering
 • Integrasjoner
 • Truckløsinger
 • Produksjonsplanlegging
 • Optiske løsninger
 • Robotstyring
 • RFID-teknologi
 • WMS (lagerlogistikk) med innlagring, opplasting og lokasjonstyring
 • Transportløsninger
 • Byggeplasslogistikk
 • Monteringsregistrering
 • Visioplanner

Med mer.

Alt er integrert og automatisert i alle retninger.

Varereisen – digitalt og fysisk – med full oversikt

Byggeplassens materialbehov legges inn i innkjøpsløsningen. Alt med riktig mengde og koblet til rett GUID eller BIM-referanser.

Bruttoberegning av gips kommer fra BIM eller Kamera. Alt dette, sammen med EDI-data, som genereres av APX sin innkjøpsportal, går rett inn APX avatar sin algoritmemotor. Her gjøres det nye beregninger for å optimalisere full bruk av gipsen. Minst mulig går til spille. 

APX skal styre alle maskiner i hele fremdriften. Alt fra henting og innmating av gipsplater, til det er ferdig pakket, og merket og lagerlagt.

Pre-fabrikkering kan gjøres for nesten alle type byggevarer

Hele verdikjeden tjener på det. Raskere bygging, mindre svinn og billigere fremføring. Når man har en høy miljøgevinst i tillegg, så er det liten grunn til ikke å starte.

UNIK PROGRAMVARE

Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en modulbasert digitaliseringsplattform som dekker funksjoner fra et behov oppstår til varen er levert – løsning for alle ledd!
 • Integrert med alt og alle
 • Spesielt tilpasset nordisk varehandel
 • Egen språkmodul. Alle språk dekkes 
 • Løsning for ESG (Åpenhetsloven) EPD (miljø) DPP (digitalt produktpass)
 • Innkjøpsløsning – med eller uten varenummer. Sendes  med PDF, EXCEL eller EDI.
 • Industrielle produksjonsløsninger – parametersetting av produksjonsmaskiner, med datafangst. Også robotstyring
 • Alt av produkt-/pallemerking, med strekkoder og RFID
 • Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 • Pakkseddel nivå 3 og 4 samt WEB-pakkseddel
 • Integrert med intelliTrack
 •  3PL, 4PL og 5PL
 • Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 • Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 • Varemottak
 • Elektronisk sporing i alle ledd
 • Byggeplasslogistikk 
 • Montering
 • FDV
 • Kontakt oss, så kan vi fortelle mer. Telefon +47 22903620
Vareflyt 4.0 Mode
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten
Bransjeløsninger for B2B og B2C

APX systems - alt i en løsning