NBT går til anskaffelse av nytt logistikk og transportsystem fra APX systems

Ved å ta i bruk logistikkmodulen sD2 logistics og integrere denne med ruteplanleggingsverktøyet IntelliTRACK så vil NBT optimalisere automatisere og optimere vare og dataflyten betraktelig. Den samlede løsningen er dessuten integrert med sorteringsanlegg, ERP / økonomisystem og andre tilknyttede som NBT benytter. Systemløsningen fra APX systems skal være i full drift fra Påske.

Det ligger i navnet, men boktransport er kun en liten del av hva firmaet leverer. NBT har sin bakgrunn fra Bibliotekenes hus og er et omfattende og fleksibelt distribusjonsnett i store deler av landet.

NBT er en fullverdig logistikkaktør som utfører alle typer posttjenester og pakketransport til alle døgnets tider. De frigjør tid som du kan bruke på å gjøre det du og din bedrift kan best.

Firmaet har en bilpark på 65 biler og 12 egne terminaler. De har ca. 100 ansatte og en omsetning i 2019 på ca. 85 millioner kroner. De er spesialister på spesialtilpassede løsninger for kundesegmenter innen offentlig, kommunalt og helse. Og de er en miljøfokusert bedrift.

Det er litt av et samfunnsoppdrag NBT har tatt på seg. Ser man på kundelisten så skjønner man at det er langt mer enn bøker som transporteres! Hør bare; NTNU, Politiet og spesialtransport for helsevesenet med spesialoppdrag som stiller ekstra strenge krav til både konfidensialitet og sikkerhet, samt en rask og trygg transport.

APX systems gleder seg over at NBT har valgt løsninger fra APX Systems og ser frem til et godt samarbeid.