Autronica har valgt APX Systems som leverandør av automatisert produksjonsstyringssystem med RFID

Løsningen skal bidra til økt produksjonskapasitet med svært høyt presisjonsnivå, noe som er helt avgjørende for produktene som Autronica leverer, nemlig varslingssystemer. APX systems tilfører foruten automatikk i produksjonen også full sporing på individnivå i hele verdikjeden. Leveransen omfatter både programvare som integreres mot Autronicas egne systemer samt hardware langs produksjonslinjen.

Vil du vite mer om vår RFID teknologi og løsninger?

Autronica er en ledende innovatør, produsent og leverandør av brann- og gassikkerhet, verden over. Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. Vi har nesten 500 ansatte som ivaretar hele verdikjeden, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produktene våre. Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim. 

Ønsker du å vite mer om hvordan våre løsninger kan tilpasses dine behov? Ta kontakt med oss