Oslo kommune med Sykehjemsetaten

Logistikk, innjøp og sporingsløsning med Agresso-integrasjon.

APX systems er tildelt kontrakten til Oslo Kommune Sykehjemsetaten for leveranse av logistikk, innkjøp og sporingsløsning, med Agresso-integrasjon. Innkjøpsløsningen skal kobles til leverandørenes pris- og varekataloger. Bestillinger vil foregå på flere nivåer, med blant annet EDI.

Løsningen skal implementeres hos alle etatens 22 langtidssykehjem og helsehus. I tillegg er det omtrent like mange tilsvarende hus, som driftes av ideelle organisasjoner, samt alle bydeler i Oslo. Tilsammen 55 enheter.

I tillegg til mye programvare, så inneholder kontrakten også endel hardware som strekkodelesere, skrivere og PC-utstyr. Over en en periode vil kontrakten dra seg mot 40 millioner.

Løsningen driftes på APX sin nyetablerte serverpark, som en SaaS-løsning.

Dette baner veg for vekst i APX systems, sier CEO Jan Erik Evanger, som også kan glede seg over tilsvarende kontrakter med en kommune som snart blir offentliggjort samt Østre Toten kommune.

Under signeringsmøtet møtte i bilde fra venstre:

  • Anne-Kristin Bjerga Bjåen, Direktør kvalitet og utvikling , Oslo Kommune – Sykehjemsetaten
  • Fredrik Goborg, leder for public and health i APX systems
  • Helge Jagmann, Etatsdirektør, Oslo Kommune – Sykehjemsetaten
  • Bjørn Wiland, Økonomidirektør, Oslo Kommune – Sykehjemsetaten
  • Vibeke Maya Austria, Prosjektleder digitalisering/velferdsteknologi, Oslo Kommune – Sykehjemsetaten
  • Kristine Hessvik, Seniorkonsulent – Prosjektleder, Oslo Kommune – Utviklings- og kompetanseetaten

 

Etatsdirektør
Etatsdirektør, Helge Jagmann og KAM i APX systems, Fredrik Goborg, hadde nok dokumenter å signere.