Roboter

Leveranse av robot eller robotstyring

Vi leverer både selve roboten og ikke minst styring av roboter. Styring gjør vi via vår løsning, APX AVATAR. Vi kan også levere løsning til hele fabrikken for produksjonsflyt.

Noen av våre kunder:

Coop Logo
Drytech Real Turmat Logo
Glava Logo
Lovisenberg Diakonale Sykehus Logo
NBT Logo
Nemko Logo