SD2 Coding

Komplett programvare for styring av alle merkemaskiner med linjekommunikasjon

Komplett programvare for styring av alle merkemaskiner med linjekommunikasjon​

Previous slide
Next slide

sD2-coding kan fungere mot ‘en enkelt merkemaskin eller settes opp som en mer fullfunksjonell løsning, som kan styre alle merkemaskiner samt kommunisere med strekkodelesere, RFID-utstyr, PLSer eller MES-løsninger. I tillegg være koplet opp ERP-system.

Kan styre:

 • F-pak:
  • Blekkstråleskrivere
  • Laserskrivere
  • Elektronisk folieskrivere
  • Etikettskrivere (deklarasjoner)
   • Automatiske som manuelle 
 • D-pak:
  • Blekkstråleskrivere (storkarakter / grafiske (IJ)
  • Etikettskrivere
   • Automatiske som manuelle
 • T-pak (pall):
  • Etikettskrivere
   • Automatiske som manuelle

Se også mer om merke/kodemaskiner her

Utskrift kan inneholde følgende AI:

 • AI00 – SSCC-nummer (pallens ID)
 • AI01 – GTIN (varenummer på merket enhet)
 • AI02 – GTIN (varenummer på underliggende enhet)
 • AI10 – Batch/LOT (med automatisk generering av LOT/Batch)
 • AI15 – Best før (med automatisk beregning av best før pr. produkt)
 • AI21 – Serienummer – (på hver D-pak)
 • AI3xxx – serien som omhandler vekter, volum, løpemeter eller andre variable enheter (vekter etc, kan koples rett til løsningen som gjør at merking blir korrekt i merkeprosessen) 39XX er dog forbeholdt betalingsinformasjon.
 • AI400 – Kundens ordrenummer
 • AI401 – Fraktbrevnummer (samme som står på selve fraktbrevet)
 • AI410 – GLN (varene sendes til)
 • AI412 – GLN (varene sendes fra)

Noen tilkoplingsmuligheter:

 • Ubegrenset antall automatiske eller manuelle F-pak skrivere
 • Ubegrenset antall automatiske eller manuelle D-pak skrivere
 • Automatiske og manuelle pallemerkere
 • PDA for å styre merkemaskiner
 • I/O styring for å starte / stoppe baner. Kommunisere med PLS
 • Vekter for korrekt utskrift av GS1-128 etiketter
 • Forscanner til F/D-pak som automatisk benytter kode for automatisk oppsett av skrivere
 • Kontrollscanner til F/D-pak for å kontrollere at korrekt etikett er påsatt – samt datafangst
 • Forscanner til pallemerker som leser inn paller til kø ved å lese og dekode D-pak informasjon.
 • Kontrollscanner som kontrollerer palle-etikett og melder pall inn til ERP samt ACT eSporings-server
 • RFID-utstyr med tilsvarende funksjonalitet som for scannere (les over)
 • Tilkoplet alle ERP-løsninger – se Integrator for artikkel og produksjonsrapportering
 • Kommunikasjon med MES-løsninger
 • Drifts-server for feil og produksjonsovervåking
 • Arbeide mot PO/AO nummer (prosess- eller arbeidsordre)
 • … og mye mer!
 
En stor undersøkelse som GS1 Norway nylig har utført, viser at APX System sine koder alltid er korrekte!

sDm kan kjøres som en server/klient løsning eller kun på en enkel-PC.

Alle maskiner kan settes opp via PDA/håndterminaler eller på vanlig måte via skjerm. Artikkeldata samt AO/PO kan hentes fra ERP/økonomisystem.
Etikettlayouter kan redigeres i et eget redigerings-program.
Man kan tilkople kontrollscannere både før og etter merkemaskiner for datafangst og strekkodekontroll.
Blir det feil på en merkemaskin (tomt for blekk, etikett eller fargebånd etc.) settes et stoppsignal slik at PLS for banestyring kan stoppe pakkeprosess. sDm kan også tilkoples MES løsninger.

Her skrives strekkoder som GS1-13 (EAN-13), GS1-128, Code 39 eller ITF-14 samt 2-dimmensjonale koder (Datamatrix, QR og PDF med fler)

Fungerer med fast- eller variabel vekt, løpemeter, m2 samt andre variable enheter.