RFID-merket
Full elektronisk varesporing og WMS
Previous slide
Next slide

Skretting tar i bruk APX logistics, med RFID – integrert med M3 Cloud

Litt om Skretting

Fakta:

Skretting er en verdensledende leverandør av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Skretting har produksjonsanlegg i 20 land på fem kontinent, og har tre fabrikker i Norge fordelt langs kysten. Vi leverer fôr til ulike fiskearter fra klekking frem til slakt. Hovedkontoret for den norske og globale virksomheten er i Stavanger. Noe av dette er også knyttet til medisinfor.

APX VareFlyt 4.0

Skretting kontaktet APX systems for å undersøke bruk av RFID i logistikksammenheng. Nå er løsningen i gang. Hver storsekk med for blir nå merket med RFID.

Når truck henter storsekker, så scannes RFID taggene på en eller flere storsekker, samtidig. Koden inneholder artikkelnummer og batch. Batch for sporing helt ut til kunde. Ved plassering på lager tar APX vare på lokasjon.

Når salgsordre oppstår, så scannes storsekkene ut på respektive salgsordre. Og lastes inn på båt eller bil.

M3 Cloud blir oppdatert hele veien, fra ferdig produsert vare, til varen er plassert på aktuelt transportmiddel. APX har også levert og installert all hardware som truckterminaler og RFID-utstyr.

 

Alle storsekker er nå elektronisk sporbare i alle ledd. 

UNIK PROGRAMVARE

– Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en digitaliseringsplattform som dekker alt fra behov til levert – i alle ledd!
 • tilpasset nordisk varehandel – og justert inn mot byggebransjen
 • Dekker:
 •    Innkjøp – koblet til BIM, kalkulasjoner eller direkteinnlegg i APX innkjøp.
 •    Bestilling på EDI, PDF eller rett mot APX sin skyløsning ute hos leverandører
 •    Industrielle produksjonsløsninger – også robotstyring
 •    Alt av produkt-/pallemerking
 •    Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 •    Pakkseddel nivå 3 og 4
 •    Transportbestilling og konsolidert
 •    Transportløsning
 •    Mellomlager
 •    Avvrop på byggeplass
 •    Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 •    Integrert mot alt og alle
 •    Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 •    Varemottak
 •    Byggeplasslogistikk
 •    Montering
 •    FDV
 • Og, ja, det er mye mer – men kontakt oss! Telefon +47 22903620
Vareflyt 4.0 Mode
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten
Bransjeløsninger for B2B og B2C

APX systems - alt i en løsning