Jobs available

Vi vokser og trenger flere dyktige medarbeidere

Programvareutviklere

APX systems er et av verdens ledende teknologiselskaper, ikke i størrelse, men i innovasjon. Vi er et norsk teknologiselskap som utvikler og selger egenutviklet programvare med tilhørende hardware, både nasjonalt og internasjonalt. APX VareFlyt 4.0. skaper en reell verdi for våre kunder. Vi har de siste årene investert betydelig i mennesker, lokaler og teknologi, har vunnet solide kundeavtaler og alle pilene peker oppover i fortsettelsen. Målet er ikke å bli størst, men best. Og der er selskapet på god vei.

Vi har i dag utviklere, teknisk personell, salg, markedsføring og administrasjon, og søker nå en person som kan bistå med flere av de oppgavene vi har, fremover. Rollene vil kunne tilpasses noe avhengig av bakgrunnen til de som kommer inn. Vi har kontororer på Bryn i Oslo, Oppdal og på Sri Lanka.

Vi har i dag 16 utviklere og søker nå ytterligere to systemutviklere med på laget. Rollene vil kunne tilpasses noe avhengig av bakgrunnen til den som kommer inn. Felles for løsningene våre er at de støtter fysiske prosesser både gjennom modulbaserte, standard og kundetilpassede programvareløsninger, automatisering og effektivisering av prosesser i samhandling med hardware som industrielle merkemaskiner, strekkodeutstyr, RFID utstyr, truckterminaler, PDA-er, GPS, sensorteknologi med mer.

Din hverdag som utvikler hos oss

Som utvikler hos oss vil du jobbe med både nyutvikling og videreutvikling av banebrytende, intelligente logistikkløsninger for en eller flere av bransjene vi har fokus på; råvareprodusenter, produksjonsbedrifter, lager/logistikk, transportsektoren, byggenæringen og helsesektoren med tilhørende løsninger. For eksempel leverte APX Systems i 2018 råvaremottak, robotstyring, pakke og merkeløsninger og hardware til Coop sin nye fabrikk på Gardermoen. I 2020 leverte vi sterilforsyningsløsning med sporbarhet, innkjøp, lagerlogistikk og integrasjoner til sykehus.

Våre løsninger er bygget i Microsoft .NET / C# med tilhørende databaser (MS SQL og noe Oracle) med egen privat cloud. Fram til i dag har vi utviklet apper i Andoid og IoS, samt benyttet Angular, JavaScript, NUnit, Entity Framework, Jira og Confluence. Trolig går vi videre med Blazor som Front-end.

Vi jobber først og fremst fra kontoret og er således et inhouse utviklingsmiljø. Samtidig skiller vi oss fra mange andre inhousemiljøer ved at vi som utviklere sammen har tett direktekontakt med kunder og deltar i kundemøter fysisk eller digitalt for å kartlegge kundens behov rundt hardware, eksisterende løsninger, prosesser etc. som leder ut i user stories. Deretter har vi utviklere ansvaret for utviklingen, testingen og forvaltningen av løsningene som vi skaper. Fram til nå har hver utvikler hatt ansvaret for våre løsninger ved mindre leveranser og jobber da mye selvstendig. For større leveranser jobber vi i team.

Våre utviklere beskriver sin hverdag som interessant, faglig utfordrende, at det gir muligheten til å skape mye, at de har stor grad av frihet til å designe løsninger som de vil, gode kollegaer, en god og forståelsesfull leder, og ikke minst mye mer kundekontakt enn for mange utviklere. Det oppleves som motiverende å få respons på det man har laget rett fra brukerne. Det er også rom for å teste ut nye ting og lære seg nye teknologier.

Arbeidsoppgavene kan kort oppsummeres slik:

 • Du kan få totalansvar for egne produkter / løsninger.
 • Du får være med i prosjekter fra start til slutt og ha en svært sentral rolle.
 • Du kan gjerne ta lead i prosjektet, men kun hvis ønskelig.
 • Du får jobbe direkte med kunder i prosjekter, også ute hos kunden. Det vil være variabelt og kan styres på egenhånd.
 • Du er i stor grad din egen sjef.

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Hva mer kan du forvente av oss?


Du blir en del av ett av de fremste miljøene i verden, hva teknologi angår. Alle utviklere vil ha egne kontorplasser (med dør). Vi har felles lunsj hvor selskapet kjøper inn mat. Videre har vi 4 middager i året, hvor alle er med ut. Vi har 1 årlig kick off hvor vi har vært i New York, Dubai, Sri Lanka, Miami og Orlando, Bordeaux og Hafjell med hytteleie. Vi reiser også på konferanser, både fagkonferanser og rene utviklerkonferanser, samt at kurs tildeles etter behov. Du kan også forvente konkurransedyktige betingelser, blant annet firmabil om ønskelig, parkeringsplass og muligheten til å kjøpe deg inn til gunstige betingelser som medeier. Vi har et mål om en omsetning på 100 millioner og vi skal til utlandet. Selvsagt får du spennende faglige utfordringer i et godt miljø, både faglig og sosialt.


Hvem tror vi at du er?


Fordi systemene våre er omfattende og vi ikke er så mange forventer vi at du evner å ta ansvar for dine oppgaver og at du synes det er interessant å tilegne deg kunnskap om hva du faktisk utvikler og hvorfor. Vi tror du har noen års erfaring som systemutvikler med spesielt kompetanse innen webutvikling i .NET. Du har også databasekompetanse. Stillingen kan som sagt tilpasses noe til den som kommer inn så har du god kompetanse på Front-end er det interessant. Integrasjonskompetanse er nyttig. Har du erfaring med elektronikk og IoT er det også interessant. Kjenner du flere av teknologiene vi jobber med som nevnt tidligere er det også positivt. Flytende norsk, svensk eller dansk er et krav.


Som person er det viktig at du både er interessert i teknologi, men også i å tilegne deg forretningskompetanse slik at du er i stand til å lage løsninger som tilfredsstiller våre kunders behov. Hos oss er du som nevnt med fra starten av prosjektene som betyr at du har en sentral rolle i å utforme oppgavene som skal løses. Det betyr at vi forventer at du etter en god onboarding og selvsagt i en «spørre- og hjelpe hverandre kultur» kan ta selvstendig ansvar for utvikling av en løsning. Til sist tror vi at du har analytiske egenskaper og evner å kommunisere med andre.


 

Om APX Systems

APX Systems er et norsk programvarehus som utvikler og selger banebrytende intelligente logistikkløsninger for blant annet råvareprodusenter, produksjonsbedrifter, lager/logistikk, transsportsektoren, byggenæringen og helsesektoren.. Selskapet har 20 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Oppdal og Sri Lanka, omsatte i fjor for 33 millioner og representerer et av de fremste selskapene i verden innen produktutvikling. Majoriteten av selskapet er eid av de ansatte. 

Din hverdag hos oss

Du vil kunne jobbe selvstendig. Eget kontor. Vi har lyse og fine kontorer.

Arbeidsoppgavene kan kort oppsummeres slik:

 • Du kan få totalansvar for egne produkter / løsninger.
 • Regnskapsførsel i Visma.NET
 • Bokføre
 • Utbetalinger
 • Lønnskjøring
 • Hvis du kan avstemme, er det en stor fordel
 • Rapportere til daglig leder.
 • Sekretærarbeid
 • Gjøre innkjøp – også mot utland
 • Jobbe mot kunder i forhold til forbruksmateriell
 • Utsendelse av varer til kunder
 • Kundesupport på de enklere programvareløsningene
 • Noe dokumentasjonsarbeid
 • Oversettelse fra engels til norsk
 • Deltagelse på konferanser, hvor vi har stand
 • Du er i stor grad din egen sjef
 • Stillingen rapporterer til daglig leder

Hva mer kan du forvente av oss?

Du blir en del av ett av de fremste miljøene i verden, hva teknologi angår. Vi har felles lunsj hvor selskapet kjøper inn mat. Videre har vi 4 middager i året, hvor alle er med ut. Vi har 1 årlig kick off hvor vi har vært i New York, Dubai, Sri Lanka, Miami og Orlando, Bordeaux og Hafjell med hytteleie. Vi har et mål om en omsetning på 100 millioner og vi skal til utlandet. Selvsagt får du spennende faglige utfordringer i et godt miljø, både faglig og sosialt.

Hvem tror vi at du er?

Vel, det er litt opp til deg. Men du må ha selvstendighet og erfaring. Som person er det viktig at du både er interessert i teknologi, men også å tilegne deg forretningskompetanse slik at du er i stand til å lage løsninger som tilfredsstiller våre kunders behov. Til sist tror vi at du har analytiske egenskaper og evner å kommunisere med andre.

Har du lyst til å bli med på reisen?

Send oss din CV og søknad hvor du forteller oss hvorfor du mener at du er rett for rollen. Evt. spørsmål kan rettes til Jan Erik Evanger på 90125050 Send CV til companymail@apx-systems.com