APX avatar

For robotisering av produksjon og lagerlogistikk

APX avatar er en løsning som binder flere roboter sammen og hjelper til med å produsere, merke og pakke samt gjøre datafangst og rapportering til ERP-/økonomisystem.

Vi vokser og trenger flere dyktige medarbeidere

Programvareutviklere

APX systems er et av verdens ledende teknologiselskaper, ikke i størrelse, men i innovasjon. Vi er et norsk teknologiselskap som utvikler og selger egenutviklet programvare med tilhørende hardware, både nasjonalt og internasjonalt. APX VareFlyt 4.0. skaper en reell verdi for våre kunder. Vi har de siste årene investert betydelig i mennesker, lokaler og teknologi, har vunnet solide kundeavtaler og alle pilene peker oppover i fortsettelsen. Målet er ikke å bli størst, men best. Og der er selskapet på god vei.

Vi har i dag utviklere, teknisk personell, salg, markedsføring og administrasjon, og søker nå en person som kan bistå med flere av de oppgavene vi har, fremover. Rollene vil kunne tilpasses noe avhengig av bakgrunnen til de som kommer inn. Vi har kontororer på Bryn i Oslo, Oppdal og på Sri Lanka.

Vi har i dag 14 utviklere og søker nå ytterligere to systemutviklere med på laget. Rollene vil kunne tilpasses noe avhengig av bakgrunnen til den som kommer inn. Felles for løsningene våre er at de støtter fysiske prosesser både gjennom modulbaserte, standard og kundetilpassede programvareløsninger, automatisering og effektivisering av prosesser i samhandling med hardware som industrielle merkemaskiner, strekkodeutstyr, RFID utstyr, truckterminaler, PDA-er, GPS, sensorteknologi med mer.

Din hverdag som utvikler hos oss

Som utvikler hos oss vil du jobbe med både nyutvikling og videreutvikling av banebrytende, intelligente logistikkløsninger for en eller flere av bransjene vi har fokus på; råvareprodusenter, produksjonsbedrifter, lager/logistikk, transportsektoren, byggenæringen og helsesektoren med tilhørende løsninger. For eksempel leverte APX Systems i 2018 råvaremottak, robotstyring, pakke og merkeløsninger og hardware til Coop sin nye fabrikk på Gardermoen. I 2020 leverte vi sterilforsyningsløsning med sporbarhet, innkjøp, lagerlogistikk og integrasjoner til sykehus. For å lære mer om noen av løsningene vi har levert, oppfordrer vi deg til å gå inn på våre nettsider: https://apx-systems.com/kategori/nyheter/

Våre løsninger er bygget i Microsoft .NET / C# med tilhørende databaser (MS SQL og noe Oracle) med egen privat cloud. Fram til i dag har vi utviklet apper i Andoid og IoS, samt benyttet Angular, JavaScript, NUnit, Entity Framework, Jira og Confluence. Trolig går vi videre med Blazor som Front-end.

Vi jobber først og fremst fra kontoret og er således et inhouse utviklingsmiljø. Samtidig skiller vi oss fra mange andre inhousemiljøer ved at vi som utviklere sammen har tett direktekontakt med kunder og deltar i kundemøter fysisk eller digitalt for å kartlegge kundens behov rundt hardware, eksisterende løsninger, prosesser etc. som leder ut i user stories. Deretter har vi utviklere ansvaret for utviklingen, testingen og forvaltningen av løsningene som vi skaper. Fram til nå har hver utvikler hatt ansvaret for våre løsninger ved mindre leveranser og jobber da mye selvstendig. For større leveranser jobber vi i team.

Våre utviklere beskriver sin hverdag som interessant, faglig utfordrende, at det gir muligheten til å skape mye, at de har stor grad av frihet til å designe løsninger som de vil, gode kollegaer, en god og forståelsesfull leder, og ikke minst mye mer kundekontakt enn for mange utviklere. Det oppleves som motiverende å få respons på det man har laget rett fra brukerne. Det er også rom for å teste ut nye ting og lære seg nye teknologier.

Arbeidsoppgavene kan kort oppsummeres slik:

  • Du kan få totalansvar for egne produkter / løsninger.
  • Du får være med i prosjekter fra start til slutt og ha en svært sentral rolle.
  • Du kan gjerne ta lead i prosjektet, men kun hvis ønskelig.
  • Du får jobbe direkte med kunder i prosjekter, også ute hos kunden. Det vil være variabelt og kan styres på egenhånd.
  • Du er i stor grad din egen sjef.

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Hva mer kan du forvente av oss?


Du blir en del av ett av de fremste miljøene i verden, hva teknologi angår. Alle utviklere vil ha egne kontorplasser (med dør). Vi har felles lunsj hvor selskapet kjøper inn mat. Videre har vi 4 middager i året, hvor alle er med ut. Vi har 1 årlig kick off hvor vi har vært i New York, Dubai, Sri Lanka, Miami og Orlando, Bordeaux og Hafjell med hytteleie. Vi reiser også på konferanser, både fagkonferanser og rene utviklerkonferanser, samt at kurs tildeles etter behov. Du kan også forvente konkurransedyktige betingelser, blant annet firmabil om ønskelig, parkeringsplass og muligheten til å kjøpe deg inn til gunstige betingelser som medeier. Vi har et mål om en omsetning på 100 millioner og vi skal til utlandet. Selvsagt får du spennende faglige utfordringer i et godt miljø, både faglig og sosialt.


Hvem tror vi at du er?


Fordi systemene våre er omfattende og vi ikke er så mange forventer vi at du evner å ta ansvar for dine oppgaver og at du synes det er interessant å tilegne deg kunnskap om hva du faktisk utvikler og hvorfor. Vi tror du har noen års erfaring som systemutvikler med spesielt kompetanse innen webutvikling i .NET. Du har også databasekompetanse. Stillingen kan som sagt tilpasses noe til den som kommer inn så har du god kompetanse på Front-end er det interessant. Integrasjonskompetanse er nyttig. Har du erfaring med elektronikk og IoT er det også interessant. Kjenner du flere av teknologiene vi jobber med som nevnt tidligere er det også positivt. Flytende norsk, svensk eller dansk er et krav.


Som person er det viktig at du både er interessert i teknologi, men også i å tilegne deg forretningskompetanse slik at du er i stand til å lage løsninger som tilfredsstiller våre kunders behov. Hos oss er du som nevnt med fra starten av prosjektene som betyr at du har en sentral rolle i å utforme oppgavene som skal løses. Det betyr at vi forventer at du etter en god onboarding og selvsagt i en «spørre- og hjelpe hverandre kultur» kan ta selvstendig ansvar for utvikling av en løsning. Til sist tror vi at du har analytiske egenskaper og evner å kommunisere med andre.


Har du lyst til å bli med på reisen?

Send oss din CV og søknad hvor du forteller oss hvorfor du mener at du er rett for rollen. Evt. spørsmål kan rettes til Lasse Berner, vår rekrutteringspartner i Glasspaper Recruitment på telefon 92408624 eller daglig leder i APX systems, Jan Erik Evanger 90125050. Din henvendelse holdes konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.