uniTrace Ssuit

Løsning for sterilsentraler og sykehus. Sporing, forbruk, innkjøp og varemottak

APX systems har levert IKT-løsninger til helsevesenet siden 1986. Integrasjoner mot pasientalarm, blodprøvebestilling, personsøker, brann med mer.

Previous slide
Next slide
I 2013 leverte vi uniTRACE til Lovisenberg sykehus i Oslo. I 2016 leverte vi uniORDER og uniOPERATION. Full sporing med strekkoder og RFID. Sykehus som benytter løsningen:
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • LHL-sykehusene
 • Martina Hansens Hospital
 • Falun Sjukehus
 • Mora Sjukehus
Hovedpunkter:
 • Kommunikasjon med vaskemaskiner. Loggfører data.
 • Administrasjons-PC som:
  • Tar bilder av brikker. Med monteringsanvsing
  • Administrerer brukere/brukernivåer
  • Artikkelregister
  • Brikkesammensetning
 • Pakkebord:
  • Pålogging med ansattkort
  • Viser brikker
  • Viser utstyr
  • Viser monteringer og sjekkpunkter
  • Bekrefter
  • Strekkodescanning
  • Tilkoplet etikettskriver, for utskrift av etiketter til autoclave. Med 2D-kode
 • Sammenstilling
  • Scanner inn alle pakker til auoklave
 • Kommunikasjon med autoklave
 • Logistikkløsning:
  • Varer inn til lager, med lagerstyring (WMS) Valgbart
  • Rekvirere varer til operasjonsstue
  • Varetelling
  • Varemottak. Også kobling mot FACTLINES sin samfunnsansvars-løsning. Sjekk av varer ved mottak mot leverandør
  • Kan tilkoples ALLE ERP-/økonomisystemer
 • Operasjonsstue:
  • Registrer pasient
  • Rekvirerer brikker
  • Rekvirerer forbruk og annet
  • Kopler pasient sammen med forbruk. Også f.eks proteser
  • Kobling mot proteseregisteret
  • Kobling mot DIPS
  • Kobling mot Orbit fra EVRY
  • ALT er sporbart og dokumenterbart
 • Innkjøpsmodul
  • Sammenstiller alle varer som er forbrukt. Også mot kvantum på lager
  • Bestillingsrutiner med EDI (EHF eller EDIfact), fil eller epost
  • Innkjøpsoversikt
 • WEB-modul
  • Rapporter
  • Sporing
  • Innkjøp
  • Valuta
  • Kontering
Ovennevnte er ikke uttømmende. UTSTYRSSPORING Holder orden på hvor ulikt utstyr er til enhver tid. Senger og apparater. Her benyttes RFID. Registreres automatisk ved inn- og utgang til rom. Ved bruk av RTLS (Real Time Location Systems) kan man vise i sanntid hvor utstyr befinner seg. Man kan også benytte aktiv RFID. Kontakt Jan Erik Evanger på telefon 90125050 for mer informasjon.

Fakta

 • Sterilsentral
  • Pakkeløsning med touchskjermer, etikettskriver og strekkodelser
  • Sporing av operasjonsutstyr med QR-kode eller RFID
  • Kopling til vaske- og autoclavemaskiner (alle typer)
  • Full løsning med bildedatabase
 • Operasjonsstuer
  • Kobler pasient med proteser og operasjonsutstyr
  • Overføring av data til DIPS
  • Registrerer alt forbruk
 • Bestillingsrutine – felles innkjøpsløsning
  • Viser automatisk alt dagsforbruk på operasjonsstuer på egen WEB-side
  • Lager bestillingsforslag – med justeringsmuligheter
  • Sender elektronisk bestilling til alle leverandører på EDI eller e-post med pakke og merkeinstruks
 • Mottaksløsning
  • Bruker håndterminal på mottak og registrerer automatisk mot bestilling
  • Fullskala sporingsløsning