WMS - outdoor

En helt ny versjon av utendørslagring er utviklet.

Når man lagerlegger, lagrer man varer med GPS-koordinater. Ved henting/plukking, ser man hvor trucken befinner seg i sanntid på kartløsningen. Samtidig ser man hvor produktet man skal plukke befinner seg. Alle trucker/hjullastere ser hverandre i sanntid. Løsningen er koplet mot sD2-logistics.