Hjalmar Wiik kommer fra Norwegian Logistics

Hjalmar har de siste 4 årene arbeidet som logistikkrådgiver hos Norwegian Logistics. Fra 2001 til 2012 har han arbeidet internasjonalt med salg av Supply Chain/logistikkløsninger til europeiske kunder. RFID og TMS-løsninger er også områder Hjalmar kjenner godt til. Tysk og engelsk, beherskes.