Visio planner

Aktiv og visuell produksjons- og lagerplanlegging.

VISIOplanner (Vp):​

Løsningen er koplet mot sD2 Manufacturing and Logistics.

NB! Løsningen er oppsjonsbasert, slik at man selv velger hva man ønsker lagret i sD2 og ERP-/Økonomisystemene.

Previous slide
Next slide

I oppsett legger man inn:

 • Alle fabrikker
 • Alle avdelinger
 • Alle produksjonslinjer
 • Stoppårsaker (OEE)
 • Resepturer
 • Personell
 • Tilkoplet maskintyper
  • Med mer

Velg arbeidsordre/Prosessordre fra ERP eller lag det selv i Vp. Her velges varenummer og antall samt en mengde andre parametere rundt produktet som skal produseres.

Løsningen henter selv hva som finnes av varer på råvarelager eller hva som er i produksjon som selv blir en innsatsfaktor i en ny produksjon. I tillegg så sier Vp ifra når nytt bestillingspunkt er for råvarer basert på ledetid og tilgjengelighet.

 • I Vp har man redigerbare oppstartsprossdyrer. Som bekreftes via håndterminal (PDA) før oppstart
 • Automatisk eller manuell råvarepåfylling/registrering med full sporing
  • I automatisk modus velger men kun hva man skal produsere. Ved få trykk på en PDA hos Kransekakebakeren hører man at det begynner å suse i rørene fra beholdere til blander på AGRIFELX-anlegget når vare for produksjon er valgt
  • I manuell modus benytter man PDA til å registrere råvarer med mengde og sporing
 • Vp overvåker alle tilknyttede maskiner og varsler på Vp.
 • Man kan se produksjonsfremdrift. Hva er produsert
 • Hva status er på ulike produksjonslinjer
 • Splitte til flere linjer

Det ligger mye mer funksjonalitet i løsningen. Reelt bilde er kommer snart. Ring 0ss på 22903620 for mer informasjon og produktblad.

Jeg tror nesten ikke det er sant….

Vi har fått et system som er fullintegrert i alle ledd. Hele flyten ble automatisert. Dette kaller jeg digitalisering. Jeg kan beholde en helt standard VISMA-løsning og samtidig automatisere i alle ledd. 

Arild Kristoffersen – Eier og daglig leder av Kransekakebakeren i Askim