Web Portal

Et kraftig verktøy med ERP-funksjonalitet

WEB-portal er et kraftig og funksjonsrikt verktøy. 

Denne er utviklet for å dekke alle behov man måtte ha i forhold til rapporter og funksjoner, som ikke ligger i de andre modulene.

Denne er koplet mot kjernesystemet av sD2. 1500 samtidige brukere hos en av kundene, viser skalerbarheten.

Noen funksjoner (dette er bare et lite utvalg):

 • Ordreregistrering – interne rekvisisjoner og eksterne kunder
 • Innkjøpsordre – ad-hoc/forslag
 • Telling
 • Avvikshåndtering
 • Grunndata – artikkel, kunde/leverandør, lagersteder/lokasjoner, mv
 • Returhåndtering internt, eksterne kunder og leverandører
 • Sporing av varekostnad, salgspris og snittpriser på ordrelinje
 • Håndtering av varekost basert på FIFO/FEFO og eksakte batcher
 • Rollebasert tilgang
 • Integrasjon – ERP/Transport/AD/nettbutikk/mv
 • Godkjenningsrutiner internt systemet eller fra integrerte system
 • Håndtering av priser/verdier
 • For hver ordrelinje vil følgende bli lagret:
 • Artikkelnr./antall/osv
 • Innkjøpspris/kostpris
 • Salgspris
 • Vektet gjennomsnittlig kostpris
 • Innkjøp
 • Varemottak vil oppdatere snittpris basert på innkjøpsordre
 • Fakturamottak vil oppdatere snittprisbasert på oppdatering av innkjøpsordre(korrigering basret på faktura)
 • Retur plukker fra originalleveranse:
  • Historisk kostpris
  • Historisk snittpris
  • Oppdaterer snittpris ved mottak på lager(intern retur fra prosjekt)
  • Hovedbok (Agresso, VSIMA, NAV, SAP, M3 og alle andre ERP-/økonomiløsninger) vil bli oppdatert daglig på lagerverdi, aggregert for alle lagre/artikler
  • Snittpris* antall av enhet på lager = lagerverdi