Nå, 30 år etter, velger de oppgradering av løsningen i Norge med ny fabrikk

Mills var den første bedriften som tok i bruk logistikk løsningen sD2, samt merkeløsningen sD-coding. Nå har det bestemt seg for å oppgradere i Fredrikstad, Drammen (Delikat) og Stockholm (Rydbergs) Løsningen skal også inneholde sd2 Coding, sD2 logistics, eTrace, reCALL og superSTOPP. Elektronisk pakkseddel nivå 4, blir også innført.