Våre Tjenester

I tillegg til leveranser og tilpasninger av software, tilbyr vi konsulenthjelp ved å optimalisere drift i f.eks. produksjon, lagerdrift, transport, helsevesen, entreprenører og annet.

Bransjer

Løsninger

Vi utvikler og leverer i hovedsak standard softwareløsninger for produksjon, lagerlogistikk og transport, med tilpasningsmuligheter og tilhørende hardware.

Kan integreres med alle ERP-/økonomiløsninger samt mot all type hardware.
Bruk av RFID, strekkoder, GPS, Internet of Things (IoT) og EDI som informasjonsbærere.
Datafangst og automasjon.