reCALL

Effektiv tilbakekalling av varer. Dekker råvarer, halfabrikata, ferdigvarer Basert på eTrace som automatisk sporer på kryss og tvers.

I eTrace taster man inn hva man ønsker å spore, basert på batch, varenummer og annen informasjon. eTrace sporer så på kryss og tvers i organisasjonen. 

Uansett om det er en råvare, som en bestanddel i en ferdigvare, eller en ferdigvare. Finner eTrace varene på eget lager eller ute i markedet. Tast inn relevant informasjon, og varene kan trekkes tilbake.