Business Case; COOP Ferskvarehuset sin erfaring med flytproduksjon, Industri 4.0

Her kan du be om å få tilsendt fullversjon av business caset; COOP Ferskvarehuset

Bakgrunnsinformasjon

Ferskvarehuset har utviklet seg til å bli en av Europas mest automatiserte industrianlegg for ferdigsalat. Firmaet har sin opprinnelse fra Frosta i Trøndelag og ble etablert i 2007. Fra 1. januar 2018 har COOP en eierandel på 50% og i dag er de lokalisert ved siden av COOP sitt store sentrallager utenfor Jessheim, Gardermoen.

Ferskvarehuset produserer og leverer kuttet og vasket salat til COOP butikker over hele landet. Ny plassering med nærhet til Gardermoen er en sentral plassering som sikrer raskest mulig tilgang til markedet. Hver uke produseres det 1000 paller med ferdigsalat.