digiPARK – med WEB- og streetPARK

Parkeringsløsning med RFID for parkeringshus, uteparkering og gateparkering. Med tilhørende løsninger. Løsningene kan benyttes av alle parkeringsselskaper, borettslag, innfartsparkering.

Hele løsningen for parkering er en serie med løsninger som kan knyttes sammen. Det er levert over 40 løsninger i Norge. Til både private og kommunale selskaper.

Brikken, som festes i vinduet kan benyttes av alle parkeringsselskaper, om hverandre.

Previous slide
Next slide

digiPARK er en programvare som er utviklet for å sørge for at biler kan kjøre inn og ut av parkeringshus, eller uteområder – med og uten bommer.

Løsningen kan kjøres alene, med WEB-løsningen som administrerer biler inn og ut av et parkeringsområde, eller koplet mot et eksternt administrasjonssystem som PARKA (levert av COWI) eller tilsvarende.

Løsningene er helt uavhengig av operatør og betalingssystem.

Med bomanlegg/port:

digiPARK detekterer at bil nærmer seg bom. Når RFID-brikken, som sitter påmontert vinduet er avlest av antenne, undersøkes det i vår egen WEB-accesss eller i et annet baksystem, om bil kan passere. Vi gir så signal til bomanlegg, slik at bom går opp (eller garasjeport)

Uten bomanlegg:

Her detekteres det at bil ankommer. Når dette skjer, sjekkes det om bil kan passere. Hvis OK, så tennes grønt lys, hvis ikke tennes annet ly eller lyskombinasjon.

WEB-access:

Denne er utviklet for at man skal kunne legge inn informasjon om biler som kan passere, eller hvilke biler som tilhører hvilket firma eller annen form for aksessgiving. Det kan være

  • Beboerparkering
  • Ansattparkering
  • Pendlerparkering

superVISOR:

Dette er en løsning som overvåker alle P-anlegg og dets funksjoner.

streetPARK:

  • En APP for SmartPhones hvor man kan:
    • Forhåndsreservere parkeringsplass på f.eks et kjøpesenter.
    • Ser hvor det er ledige plasser i et område/by. Betling via APPen

HandiCap-parkering:

Nå behøver man bare å legge en RFID-brikke i vinduet. Vi kan skrive HC-informasjon, men kryptert innhold på brikken, kan leses elektronisk av parkeringsbetjenten

Trafikkflyt med kart og VISOplanner:

Ettersom løsningen (digiPARK) har oversikt over belegg i kringliggende P-hus, vil man via APPen kunne bli dirigert der hvor det er minst belastning. Dette gir også en stor miljøgevinst.