eTrace

Sporer varer opp- og nedover, automatisk i verdikjeden, og på tvers i bedriften

Gjennom de ulike løsningene som er i det modulbaserte produksjons- og logistikksystemet, så lagres det data på ulike steder. Gjennom denne lagringen kan man taste inn informasjon som varenummer og batchkode. eTrace søker så på kryss og tvers av egen organisasjon.

Previous slide
Next slide

Her kommer det ut komplette rapporter som viser sporingsresultater. Dette kan eksporteres til EXCEL-ark eller skrives ut. I tillegg kan man trykke på reCALL-knappen for tilbaketrekking.