Gausdal Bruvoll tar i bruk maskinlæring og bruk av kunstig intelligens

APX Systems har inngått avtale med Gausdal Bruvoll om levering av et spennende og innovativt teknologiprosjekt der de vil ta i bruk kunstig intelligens, maskinlæring, Big Data og IIoT for å lage bedre ytterkledning.

Gausdal Bruvoll med spennende og innovativt teknologiprosjekt.

Ikke lenge etter at den nye fabrikken ble åpnet med brask og bram, starter administrerende direktør i Gausdal Bruvoll (GB), Jørn Nørstelien, opp med et forskningsprosjekt som inneholder flere elementer av nye teknologier. Sammen med universitetet i Ålborg, Norsk Treteknisk Institutt og norske APX systems starter vi opp med et prosjekt som skal optimalisere produksjon av produktet, Ultimalt.

Allerede i gang med robotstyring og RFID

I 2018 startet vi opp med RFID som informasjonsbærer på plank for å styre roboter. På 7 avlesningspunkter har vi kontroll på planken i det den går inn til råtebehandling, maling og tørking, forklarer leverandør av programvareløsningen, Jan Erik Evanger, daglig leder i APX systems.

Planken blir nok ikke mer intelligent med det nye prosjektet, men ved hjelp av flere sensorer så skal vi overvåke, og ikke minst trimme fabrikken, ved ulike årstider. Sensorene skal måle temperatur samt luftfuktighet inne og ute og i trevirke, luftmengde utenfra, og en egen sensor som måler kvaliteten på påført maling. Ved hjelp av sensorene vil vi få en mengde data, som gir oss grunnlag for å trimme fabrikken, forklarer seniorforsker ved Treteknisk, Ulrich Hundhausen. Dataene som løsningen fra APX systems samler inn, vil legge seg kronologisk og i logisk rekkefølge i en skyløsning. På den måten kan vi ved hjelp av AI (kunstig intelligens) Big Data og IIoT levere den beste produktkvalitet. Det er heller ingen ulempe at vi nå i tillegg innfører RFID på pakker som leveres ut til byggevarebransje, avslutter Nørstelien.

Forklart:

En RFID-brikke blir påført den første planken i en ordre. RFID-brikken er en identifikator som inneholder all bakenforliggende informasjon om hvordan produktet skal behandles. Når en sensor leser av produkt-ID, så bindes sensorresultat til produkt. Ved hjelp av alle sensorer, kan maskininnstilling gjøres automatisk, basert på tidligere data og f.eks. faktisk ute- og innetemperatur. Alle data lagres, sekvensielt i en skyløsning.

Kilde: Jan Erik Evanger – APX systems.

For ytterligere opplysninger: Jan Erik Evanger, telefon +47 90125050 eller jan.erik@apx-systems.com.