Lars-Fredrik Forberg og Jon Scheele viser hvor lett det er å skanne trelast med Mestergruppens nye logistikksystem. Foto: Trine Lise Hedemann/Mestergruppen

Mestergruppen effektiviserer byggetid med nytt logistikksystem fra APX systems

Mestergruppen:

Mestergruppen har i dag en omsetning på ca. 18 milliarder kroner.

Totalt i Norge og Sverige er vi ca. 1670 medarbeidere som alle jobber for å finne de beste løsningene for våre medlemmer, forhandlere og kunder. 

Konsernet Mestergruppen har i samarbeid med APX Systems lansert et nytt logistikksystem hvor målet er å redusere byggetiden til hus- og hytteproduksjon.

Mestergruppens direktør for boligutvikling, Lars-Fredrik Forberg, forteller at prosjektet har stor verdi for konsernet.

– Byggebransjen ligger langt bak når det kommer til digital utvikling, og dette er noe Mestergruppen ønsker å gjøre noe med. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere måten vi jobber på. Hovedmålet vårt i dette prosjektet har vært å korte ned byggetiden.

Tidligere brukte Mestergruppen et excelark for å styre lassleveransene til byggeplassen i ukentlige tavlemøter. Nå bruker vi et digitalt verktøy i stedet som får informasjon fra ordresystemet og skannerne i fabrikkene, distribusjonssenteret og på byggeplassen. Alle i verdikjeden har derfor tilgang til sanntidsinformasjon om status på leveranser.

Logistikkdirektør i Mestergruppen, Jon Scheele, forklarer at systemet er laget for å få til høyere grad av fleksibilitet i leveransetider slik at byggeprosessen kan forbedres.

– Vi måtte designe et system som i større grad tilfredsstilte kravene på byggeplass og som var dynamisk slik at det kunne ta høyde for endrede leveransedatoer på grunn av uforutsette hendelser på byggeplass. Ambisjonen vår har vært å bygge en digital løsning for hele logistikkoperasjonen, sier han.

Standardiserte varer
Målet er at alle varene skal spores digitalt i alle faser i byggeprosjektet. Sporingen starter på leverandørsiden med strekkoder som scannes og følges gjennom alle ledd – under transport, på lager og frem til byggeplass.

– Vi har jobbet for at alt skal kunne spores gjennom hele verdikjeden. Vi standardiserte merkingen av alle varene basert på GS1-standard. Sammen med APX Systems utviklet vi et logistikksystem som gjør at vi til enhver tid vet hvor varene befinner seg. Da kan de raskere leveres til riktig plass og vi kan unngå forsinkelser og feilleveranser, noe som igjen fører til at byggeprosjekter kan gjennomføres raskere, sier Forberg.

I tillegg benyttes regionale distribusjonssentre som mellomlager. Samlasting av varer er også viktig, for å sikre høy fyllingsgrad og for å redusere miljøutslipp. Under transport spores bilene slik at man vet forventet leveringstid. Livedataene fra kjøretøyene viser også CO2-utslipp.

Scheele forteller at Mestergruppen på sikt vil tilgjengeliggjøre løsningen for medlemsbedriftene som er tilknyttet konsernet.

– Det er et altomfattende system – og laget med tanke på både leverandør og entreprenør. Vi har bygget en digital løsning for hele logistikkoperasjonen: fra leverandør via produksjon og transport og til levering på byggeplass. Vi ønsker også at våre medlemmer kan koble seg på og få fordeler fra digitaliseringen.

APX: – En spennende digitaliseringsreise
– Det er en spennende digitaliseringsreise vi er med på. Mestergruppen viser at det lønner seg å ligge frempå. Da oppnår man store dokumenterbare gevinster. Vår plattform ‘APX VareFlyt 4.0’, bygger på industri 4.0. Forskjellen ligger i at plattformen dekker hele verdikjeden, og kan integreres med alt og alle, sier APX-direktør og gründer, Jan Erik Evanger.

– Når måloppnåelsen til Mestergruppen er effektivitet og dokumentert klimaavtrykk, blir det ekstra bra for alle parter, avslutter Evanger.

Pilotprosjekter på hytter og boliger
Piloten ble utført i 2022 i forbindelse med hytteprosjekter i Budor og resultatene har vært positive. Nå kjøres det nye systemet i forbindelse med Mestergruppen Eiendoms boligprosjekt Engelsrud Hageby på Nannestad hvor det bygges ca. 300 boliger med både rekkehus og leiligheter.

Få med deg Lars-Fredrik Forbergs foredrag under Digitalisering av byggenæringen 7. juni hvor han skal snakke om Mestergruppens bruk av varestandarder og nytt logistikksystem for bedre flyt i byggeprosjekter. Les mer her

UNIK PROGRAMVARE

Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en modulbasert digitaliseringsplattform som dekker funksjoner fra et behov oppstår til varen er levert – løsning for alle ledd!
 • Integrert med alt og alle
 • Spesielt tilpasset nordisk varehandel
 • Egen språkmodul. Alle språk dekkes 
 • Løsning for ESG (Åpenhetsloven) EPD (miljø) DPP (digitalt produktpass)
 • Innkjøpsløsning – med eller uten varenummer. Sendes  med PDF, EXCEL eller EDI.
 • Industrielle produksjonsløsninger – parametersetting av produksjonsmaskiner, med datafangst. Også robotstyring
 • Alt av produkt-/pallemerking, med strekkoder og RFID
 • Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 • Pakkseddel nivå 3 og 4 samt WEB-pakkseddel
 • Integrert med intelliTrack
 •  3PL, 4PL og 5PL
 • Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 • Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 • Varemottak
 • Elektronisk sporing i alle ledd
 • Byggeplasslogistikk 
 • Montering
 • FDV
 • Kontakt oss, så kan vi fortelle mer. Telefon +47 22903620
Vareflyt 4.0 Mode
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten
Bransjeløsninger for B2B og B2C

APX systems - alt på samme plattform