RFID i butikk

Syr sammen butikk-aktiviteter

Vi har en komplett løsning som støtter bruk av RFID i butikk

  • Innkjøp
  • Varemottak
  • Til butikk
  • Prøverom
  • Kobling til kassaløsing
  • Varetelling
  • Prognoser
I selve prøverommet vil man se alle registrerte produkter på skjerm. Fra skjerm kan man velge produkter, og se lagerstatus, og bestille inn andre produkter til prøverommet. Butikkansatte ser hva kunden ønsker, og kan bringe varer direkte til prøverommet.