Portal RFID

Syr sammen alle RFID-aktiviteter

Løsningen, portalRFID, setter sammen alle RFID-aktiviteter i en. Merkemaskiner som skriver (manuelt og automatisk), med UHF/NFC RFID.

PDA (håndterminaler) for å lese fra eller skrive til RFID-brikker. I/O håndtering